2020. március 5., csütörtök

Évértékelő Közgyűlés, részleges Tisztújítással Szakolyban

A Szakolyi Polgárőr Egyesület 2020. február 28-án megtartotta a 2019. évi Évértékelő és részleges Tisztújító Közgyűlését. 

Bacskai Erzsébet Úrhölgy Polgármester mint a Közgyűlés levezető elnöke köszöntötte a megjelent Polgárőröket és meghívott vendégeinket Szomor Péter r. Ezredes urat a Sz-Sz-B-Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettesét, Orha György r. Őrnagy urat a Balkány Városi Rendőrőrs Parancsnokát, Papp János urat a XI. számú régió Járási koordinátorát, Birta Ferencné Alpolgármester Asszonyt, Dr. Obsitos Erzsébet Megbízott Jegyző Úrhölgyet és Dán Gábor Tűzoltó Parancsnok urat. 

Sinka György elnök részletesen ismertette szakmai beszámolójában a 2019. évi eredményeket, eseményeket és a kiemelt szolgálatokat. 

Berzsán István elnökhelyettes pénzügyi beszámolójában beszámolt az egyesület 2019 .évi gazdálkodásáról és ismertette a Közgyűléssel a 2020 évi. költségvetési tervezetünket. 

Vadon Pál a Felügyelő Bizottság Tagja beszámolt az egyesület 2019 évi éjjeli szolgálatok számáról a szolgálati gépkocsi Km futásáról azok elemzéséről. 

A 2019. évi beszámolókat és a 2020. évi költségvetési tervet a Közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta. 

Meghívott vendégeink hozzászólásaikban az alábbiak szerint értékelték egyesületünk 2019. évi munkáját: 

Szomor Péter ezredes úr, Sz-SZ-B Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese a Szakolyi Polgárőrök munkáját, szolgálati tevékenységüket, együttműködésüket a felettes hatóságokkal kiválónak és példaértékűnek nevezte.. Kérte, hogy a jövőben is a legfontosabb kiemelt feladatunk a Rendőrséggel való közös együttműködés legyen és maradjon. Megköszönte a családoknak a Polgárőr feladatok ellátásában nyújtott támogatását. Elmondta, hogy inkább legyen kevesebb a taglétszám, de munkára foghatóbb. Átadta a megyei szövetség elnökének Somogyi János úrnak a jókívánságait. Megígérte, hogy 2020-ban segít a Országos Polgárőr Közlekedés Biztonsági Verseny felkészítésében. Felhívással fordult a Közgyűléshez a migrációs helyzettel kapcsolatban illetve kitért a rendőr szakma népszerűsítésére, oktatásra és felhívta a fiatalok figyelmét egyszerűsített rendvédelmi oktatásra. 

Orha György r. Őrnagy úr megköszönte egyesületünknek az éves korrekt együttműködést, a közös szolgálatokat és bűnmegelőzésekben segítő hasznos jelzésadásokat. 

A 2019. évi kiváló Polgárőr feladatok ellátásáért az alább megnevezett Polgárőrök kaptak elismeréseket: 

Szomor Péter Megyei elnökhelyettes úrtól megyei elismerést / Oklevél és tárgyjutalom / Obsitos Sándor; Rácz Bálint; Rényai János László 

Szomor Péter Megyei elnökhelyettes úrtól és Sinka György elnöktől 
A leköszönő Berzsán István elnökhelyettes és Szarka Tibor Felügyelő Bizottsági elnök „kiváló vezetői munkáért „ elismerő oklevelet és tárgyjutalmat kaptak 

Emléklapokat:

10. éves Polgárőr szolgálatért : Balogh Tamás; Ifj. Elek Attila; Elek Sándor; Frank Ferenc; Pásztor Sándor; Popovics Istvánné; Szűcs Gabriella; 
20. éves Polgárőr szolgálatért : Oláh Sándor; Orosz István; Somogyi István 
25. éves Polgárőr szolgálatért : Káplár Mihály 

Orha György r. Őrnagy úrtól rendőrségi elismerést / Oklevél és tárgyjutalom / 
Berzsán István; Szűcs András 

Sinka György elnöktől Önkormányzati támogatást / 1-1 m³ Tűzifa / 
Bodó Tibor; Gerda Zoltán; Gulyás Sándorné; Nagy István; Tóth Attila 

Részleges Tisztújítás alkalmával a Közgyűlés egyöntetű szavazással megválasztotta Rényai János László urat elnökhelyettesnek, Mercs Tibor urat a Felügyelő Bizottság elnökének. 

Sinka György elnök kezdeményezésére négy fő Polgárőr tagsági viszonyát a Közgyűlés nyílt szavazással megszüntette. 

Sinka György elnöktől minden Polgárőr hölgy és a meghívott vendég hölgy kaptak 1-1 száll Vörös rózsát a közelgő Nőnap tiszteletére. 

A Közgyűlés bezárása után az ünnepség