2020. április 9., csütörtök

Köztereken teljesítettek szolgálatot a nyíregyházi Bűnügyi Polgárőr Egyesület tagjai


   

Kijárási korlátozás ellenőrzése, illetve általános feladatellátás érdekében Nyíregyháza frekventált helyszíneit járta be gyalogosan a Bűnügyi Polgárőr egyesület szolgálatot ellátó tagjai. 


2020. április 4., szombat

Pályázati felhívás - Polgárőr Város, Község 2020.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

”Polgárőr Város, Polgárőr Község, Fővárosi Polgárőr Kerület” címek
elnyerésére

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége az ELN/20/2020. (2020.03.25.) számú határozata alapján országos pályázatot ír ki.

A pályázat célja: azon városok, községek és fővárosi kerületek önkormányzatainak, valamint a partner polgárőr egyesület munkájának elismerése, amelyek vezető szerepet játszanak a polgárőr mozgalomban, valamint a helyi közrend, közbiztonság, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében hatékony támogatója és kezdeményezője a helyi bűnmegelőzésnek.

Pályázati feltételek, illetve a pályázat benyújtásának módja:
  1. a pályázó eddig még nem volt nyertese egyik címnek sem;
  2. a pályázaton résztvevő településen (fővárosi kerületben) hatékony és eredményes polgárőr egyesület működjön;
  3. a település (fővárosi kerület) önkormányzata úgy anyagilag, mint erkölcsileg támogatója legyen a polgárőr egyesületnek;
  4. a település (fővárosi kerület) rendelkezzen bűnmegelőzési elgondolással, amelyet a képviselő-testület fogadott el;
  5. legyen biztonságos a település (fővárosi kerület) bűnügyi helyzete, a társadalmi bűnmegelőzés terén pedig jelentős fejlődést tudjanak felmutatni a helyi bűncselekmények számának csökkentésében;
  6. a pályázatot a település (fővárosi kerület) POLGÁRŐR EGYESÜLETE és ÖNKORMÁNYZATA közösen nyújtsa be a POLGÁRMESTER és az EGYESÜLETI ELNÖK aláírásával az illetékes megyei (fővárosi) polgárőr szövetség útján, annak egyetértésével és támogatásával;
  7. továbbá csatolják a pályázat anyagihoz az illetékes városi (fővárosi kerületi) RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK támogató nyilatkozatát.
Különösen azon települések pályázatát várjuk nagy figyelemmel, amelyek polgárőr egyesületének ifjú polgárőr tagjai is vannak.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatot az Országos Polgárőr Szövetség Központi irodájának titkárságára /1077 Budapest, Király u. 71./ írásban postai úton vagy a palyazat@opsz.hu e-mail címre (szkennelt formában, illetve „pdf” formátumban) kell benyújtani 2020. május 22-én (péntek) 13.00 óráig.
Postai feladás esetén az elbíráláskor a postai bélyegző lenyomatán szereplő dátum és időpont az irányadó.

A határidőn túl benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság nem veszi figyelembe!

A pályázat elbírálásának határideje:

Az OPSZ elnökségi ülése (a bíráló bizottság javaslata alapján) 2020. június 12-én hozza meg határozatát a tárgyévi pályázatok azon nyertes városairól, községeiről és fővárosi kerületéről, amelyeknek polgármesterei és a pályázaton részt vett partner polgárőr egyesületek elnökei vehetik át az Országos Polgárőr Szövetség „Polgárőr Város”, „Polgárőr Község” vagy „Fővárosi Polgárőr Kerület” díszoklevelét.

Az elnökség döntéséről az OPSZ a pályázókat írásban értesíti. Az elnyert címek (díszoklevelek) átadásáról az OPSZ Elnöksége külön intézkedni fog.

A nyertes település (fővárosi kerület) pályázaton részt vett partner polgárőr egyesülete 100 ezer forint, működési támogatásban részesül.


2020. március 28., szombat

Aktívan részt vesznek a helyi közösség életében a tiszarádi polgárőrök


A koronavírus járvány idején is ügyelnek Tiszarád település lakosságának biztonságára a helyi polgárőrök. 

Az egyesület tagsága továbbra is aktívan részt vesz a település közbiztonságának fenntartásában, annak ellenére, hogy számos nehézséggel kell szembenéznünk civilként és polgárőrként is egyaránt. Kötelességünket, a polgárőri szolgálatokat azonban továbbra sem hanyagolják el. 

A település lakói számíthatnak a segítségükre, mindazonáltal 8 polgárőrünk jelezte részvételi szándékát egy rendőrséggel közös együttműködésre. Megtesznek minden tőlünk telhetőt, hogy minden visszatérjen a "régi kerékvágásba" életük.2020. március 23., hétfő

Éber szolgálattal tűzmegelőzés Szakolyban

A kép illusztráció
2020. március 22-én este 20 óra magasságában a Szakolyi Polgárőrség szolgálati csapata szolgálatteljesítés közben észrevette, hogy a Petőfi utca egyik családi házának kéményéből 50-60 cm magas tűzcsóvák törnek elő. 

Az eseményt észlelve azonnal beszóltak a ház tulajdonosának és tájékoztatták a fennálló veszélyről. A lakásban egy felnőtt és három gyerek tartózkodott. 

A szolgálatos Polgárőr értesítette az egyesület elnökét, aki hívta a helyi Tűzoltó parancsnokot és a 112-es Segélyhívót. A kiérkezett Tűzoltó egységek szakszerű beavatkozással megakadályozták a tűz kialakulását, valamint a kigyullad kéményt kitakarították. 

A gyors jelzésadásnak, és a szakszerű tűzmegelőzésnek köszönhetően az esetnek szerencsére „nagyobb volt a füstje, mint a lángja„, nagyobb anyagi kár nem keletkezett. 

Sinka György, az egyesület elnöke köszönetét fejezte ki a szolgálatot teljesítő Polgárőröknek a figyelmes, értékmentő munkájukat.