2020. június 18., csütörtök

Gyászjelentés

Az Együtt Megyerért Polgárőr Egyesület mély megrendüléssel tudatja, hogy a 30 éve tiszteletbeli polgárőr tagja Bódi András 69 éves korában elhunyt. Végső búcsúztatóra 2020. június 18.-án, délután 2 órától a vasmegyeri temetőben kerül sor.

Emlékét kegyelettel őrizzük, és osztozunk a család fájdalmában. Nyugodjon békében!


2020. június 16., kedd

„Hankook Abroncsadományozás” Programfelhívás

A Hankook Tire Magyarország Kft. (2459 Rácalmás, Hankook tér 1., továbbiakban: Társaság) 2020-ban is, immáron kilencedik alkalommal hirdeti meg Abroncsadományozási Programját, amellyel a társadalom számára fontos tevékenységet végző országos és/vagy helyi hatókörű szervezeteket támogatja. 

A Hankook Tire kiemelten fontosnak tartotta, hogy ez a kezdeményezés – 2020 váratlan kihívásaihoz alkalmazkodva – újra elinduljon. Az Abroncsadományozási Program keretében a Társaság olyan kisebb alapítványoknak és egyesületeknek is segítséget nyújt, amelyek méretükből fakadóan más módon ritkán és csak nagy erőfeszítések útján jutnának támogatáshoz. Idén a különleges helyzetre való tekintettel az egészségügyi, oktatási, valamint a környezetvédelmi területen tevékenykedő szervezetek támogatására helyezzük a fő hangsúlyt.


A gumiabroncs pályázattal kapcsolatban további részletek és információ:Üdvözlettel:

MPSZ iroda

2020. június 8., hétfő

Magyar Falu Program pályázat 2020

Tisztelt Egyesületi Elnökök!

Megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2020. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásai.

A Magyar Falu Program célja többek között az 5000 fő lakosságszám alatti településeken lévő, megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatása.

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

2020. július 1. - 2020. augusztus 7. 12:00

További információ: Üdvözlettel:

MPSZ Iroda2020. június 5., péntek

Gyászos Trianon árnyékában

Forrás: opsz.hu

100 éve 1920. június 4-én írták alá az első világháborút lezáró békeszerződést, amely az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását eredményezte és ezzel meghatározták Magyarország új határait. Hazánk elvesztette területének és lakosságának kétharmadát, több millió magyar honfitársunk és testvérünk került idegen állam fennhatósága alá.

Emlékezzünk erre a gyászos döntésre, tisztelegjünk azon magyar testvéreink elött, akik a magyar határon kívül rekedtek és idegen állam, idegen fennhatóság, más nép kultúrája között kényszerültek illetve kényszerülnek élni, dolgozni, tanulni mai nap is.

Az Országos Polgárőr Szövetség immár 4 éve aktívan vesz részt az Anyaország Kormányának a Nemzeti összetartozás megvalósításának a politikájában.

Az Országos Polgárőr Szövetség közvetlen kapcsolatot és segítő együttműködést alakított ki a székelyföldi, kárpátaljai magyar települések polgárőr egyesületeivel és az Újvidéki Nyugdíjas Szervezetekkel.

Mi polgárőrök nagyra értékeljük, hogy 100 év távlatában is a határon túli magyar testvéreink megőrizték magyarságukat, magyar identitásukat, magyar életformájukat.

Mi anyaországi magyar polgárőrök emlékezzünk a megbocsáthatatlan 100 évvel ezelőtti gyászos trianoni döntésre. Lehetőségeinkhez képest segítsük a határon túli magyar testvéreinket abban, hogy örök időkre megmaradjanak magyarnak, büszke magyarnak.

Egy vérből valók vagyunk!

Isten áldd meg a magyart!

Dr. Túrós András
Országos Polgárőr Szövetség elnöke


2020. május 21., csütörtök

Szomszédok Egymásért Mozgalmat népszerűsítik a tiszarádi polgárőrök

Gábor Zsolt, egyesületi elnök beszámolójában elmondta, hogy az egyesület vezetését 2017-ben karolta fel a tagság támogatásával. Abban az évben meg is szervezte a településükön a Szomszédok Egymásért Mozgalomat (SZEM), melynek jelenlegi vezetője Linter János. Az első évben már 47 fő csatlakozott a programhoz, amelyet folyamatosan tudnak bővíteni.

2019. év végén Lakosságvédelmi Fórumon szerveztek, melyen vagyonvédelemről és biztonságtechnikai eszközökről tartottak előadást az érdeklődő lakosság számára. A fórumon az egyesület bejelentette, hogy elindítja az Őrködő Lakosságvédelmi Programot, melybe bevonásra került maga a SZEM mozgalom is.

A település polgárőrei 2020. májusában két alakalommal a SZEM mozgalom akciójának keretein belül a településen élők számára szórólapot osztottak az Őrködő programról, a mozgalom népszerűsítése érdekében.

A helyi lakosoknak elkészített tájékoztató tartalmazza, hogy miért érdemes a mozgalomban részt venni, milyen előnyökkel jár ez rájuk nézve, illetve milyen lehetőségeket kínál ez számukra a jövőben.


2020. május 19., kedd

Pályázati felhívás - járműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás

Tisztelt Egyesületi Vezetők!

A Magyar Falu Program keretében elindul a Falusi Civil Alap, hamarosan megjelennek az első pályázatok. A kormánydöntése alapján 2020 májusában jelennek meg az első pályázatok a maximum 5000 fős vagy annál kevesebb lakosú településeken működő, ott székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatására. A rendelkezésre álló pénzügyi keret 5 milliárd forint. Várhatóan 2.000.000 - 6.000.000 Ft 100%-os támogatás lesz igényelhető. Ingatlanvásárlás, felújítás, járműbeszerzés, programszervezés is támogatott lesz.

További információ és regisztrációs lehetőség erre a linkre kattintva elérhető:


A regisztrációt követően a pályázat kiírója fog további tájékoztatást és információt nyújtani.


Üdvözlettel:

Mpsz Iroda