2021. április 15., csütörtök

Életmentő érdemrendet és jutalmat adtak át Nyírbátorban


2021. április 14-én az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Dr. Túrós András konzultációval egybekötött érdemrend és jutalomátadáson vett részt a Nyírbátori Rendőrkapitányságon. 

A konzultáción részt vett Somogyi János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, valamint Boros Vikor ,a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség elnöke is.

A megbeszélés a helyi polgárőr szolgálatok sajátosságainak megismerésére irányult. A résztvevő egyesületek lehetőséget kaptak arra, hogy baráti beszélgetés keretei között beszámoljanak az egyesületükben tapasztalt problémákról, valamint a ki nem aknázott lehetőségekről. 

Dr. Túrós András köszönetetét fejezte ki a pandémia alatt végzett kiemelkedő polgárőr munkáért, jó egészéséget és kitartást kívánt minden polgárőrnek.

A rendezvény utolsó momentumaként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség 6000 db maszkot és 6000 db gumikesztyűt vehetett át az OPSZ elnökétől, melyet a korábbiakhoz hasonlóan a járási koordinátorokon keresztül jutatt el az egyesületek részére.


Életmentő érdemérmet kapott:
  • Erdődi György, az Ököritófülpös Nagyközségi Polgárőr Egyesület elnöke,
  • Szabó Ádám, az Ököritófülpös Nagyközségi Polgárőr Egyesület tagja.
Laptop számítógépet vehetett át munkája elismeréseként:
  • Varga Béla, az Eperjeske Polgárőr Egyesület elnöke
  • Váradi László, a Demecseri Polgárőr Egyesület elnöke
  • Kovács József, a Nagyrábé Polgárőr Egyesület elnöke
  • Szűcs Gábor, a Tiszagyulaháza Polgárőr Egyesület elnöke
Modern okostelefont kapott:
  • Somogyi János, a Sz-Sz-B megyei Polgárőr Szövetség elnöke


Szöveg: Szabó László
Fotó: OPSZ
2021. április 9., péntek

2021. április 1., csütörtök

2021. március 24., szerda

Házasságkötés polgárőr díszsorfallal


Március 20-án, szombat délután a nyíregyházi Jósavárosi Polgárőr Egyesület alelnökének, Tancsik Róbertnek és Tancsikné Halász Brigittának az esküvőjén vettek részt a jósavárosi városrész polgárőrei. A boldogító igen után a polgárőr kollégák díszsorfalat álltak a házasságkötő terem előtt. 

Gratulálunk az ifjú párnak!


2021. március 23., kedd

2021. évi támogatási kérelemA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség tagegyesületei 2021. évi támogatási időszakra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Szövetség felé.


A támogatási kérelem benyújtása az alábbi linken elérhető űrlappal teljesíthető.


A támogatási kérelemhez 3 melléklet kapcsolódik:

- banki felhatalmazó levél, ha nincs leadva érvényben levő vagy bankváltásra került sor korábban  (Megyei Szövetség weboldaláról letölthető - dokumentumok menüpont),

- NAV nullás adóigazolás, ha nincs benne az egyesület a Köztartozásmentes adatbázisban (Az adatbázisból a Megyei Szövetség fogja csoportosan lekérdezni az egyesületeket.),

- aláírási címpéldány, amennyiben nincs leadva, vagy változás történt a képviselő személyében.


HATÁRIDŐK:

A támogatási kérelem űrlapjának kitöltési határideje: 2021. március 31. szerda 9:00

A támogatási kérelemhez kapcsolódó mellékletek beküldési határideje: 2021. április 7. szerda 9:00

A mellékletet jó minőségben szkennelve elektronikusan e-mailben az iroda@polgarorseg.info címre küldhető, vagy postán a SzSzB Megyei Polgárőr Szövetség 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2. postacímre.


A támogatási kérelmet benyújtók tudomásul veszik, hogy a Megyei Szövetség elnöksége dönt a támogatási kérelmek elbírálásáról. A támogatási kérelmet benyújtók felé alapvető elvárás a Megyei Szövetség tagdíjának megfizetése, valamint az OBH felé az éves beszámoló megküldése.