2020. július 31., péntek

Beszámolt a tagságnak a Nyíregyházi Kertvárosi Polgárőrség vezetősége az elmúlt másfél esztendőről


Az idei közgyűlésen is elismerésre méltó eredményekről tudott beszámolni tagságának, a Nyíregyházi Közalapítvány kuratóriumi elnökének (Bordás Béla), tagjának (Ágoston Ildikó), valamint Kelemen András körzeti megbízottnak Szabó László, a Nyíregyháza-Kertvárosi Polgárőrség Egyesület elnöke.

A napokban megtartott találkozón elhangzott: a megyeszékhelyen működő egyesületek között kiemelkedő létszámmal és lelkesedéssel szolgáló kertvárosi csapat, amely azon túl, hogy minden pénteken és szombaton este, illetve éjszaka járőrözik, jellemzően napközben is tettre kész, főleg a Tüzér utcáról betelepített lakóknál kialakuló konfliktusok miatt.

Tavaly májusban a bujtosi majálison, a kertvárosi gyereknapon, később a nemzetközi kerékpárversenyen, a kertvárosi biciklis versenyen, a nyírségi futóversenyen, novemberben a Hősök temetőjénél rendezvényeket biztosítottak, év végén pedig ételt osztottak az „Oltalom alatt álló” hajléktalanoknak a kertvárosi polgárőrök. Szeptemberben szolgálati gépkocsit kapott a szervezet, novemberben Póka Imre a budapesti rendőrpalotában vehette át az Év Polgárőr Pedagógusa címet – derült ki az eredménybeszámolóból.

Az idei koronavírus-járvány kissé átírta a forgatókönyvet az egyesület életében is, a kijárási korlátozás ideje alatt a 65 év feletti polgárőröket nem osztották be szolgálatra, inkább a fiatalok vállaltak dupla műszakot.


Évértékelőt tartottak a záhonyi polgárőrök


2020. július 25-én, szombaton évértékelő értekezletet tartottak a Városi Polgárőrség Záhony egyesület polgárőrei.  

Meghívott vendégek voltak:
 • Helmeczi László polgármester úr
 • Balogh Lajos r. alezredes úr
 • Váradi László Megyei Polgárőr Szövetség járási koordinátor úr
A 2019 évet értékelésből elismerést érdemlően nyilatkoztak mind a meghívott vendégek, mind az egyesület vezetősége, elismerését és köszönetét fejezték ki a polgárőr egyesület tagságának az önként végzett munkájukért. 2020 évre kitartás és eredményes munkavégest kívántak részükre.
II. Lakosságvédelmi Fórumot tartottak Tiszarádon

2020. július 23-án rendezték meg az Őrködő program II. Lakosságvédelmi Fórumát Tiszarádon. 

A polgárőr egyesület immáron második alkalommal rendezte meg az Őrködő program egyik részfeladatának számító lakossági fórumát. A fórumon jelen volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség 2. régiójának területi koordinátora, Lisovszki Róbert Úr, valamint Kemecse Rendőrőrs parancsnoka, Német Gábor r. alezredes Úr, közrendvédelmi helyettese Márföldi Norbert r. százados Úr, Tiszarád község körzeti megbízottja, Labbancz Zoltán r. főtörzsőrmester Úr, valamint Tiszarád község alpolgármestere, Szabó Lászlóné is. Az egyesület kiemelt kapcsolatot ápol más polgárőr egyesületekkel is, köztük a Nyírturai Polgárőr Egyesülettel, akiknek meghívott tagjai szintén részt vettek rendezvényen. 

A fórumot a Nemzeti Együttműködési Alap által biztosított pályázati összegből sikerült finanszírozni, melynek témája az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos lakossági tájékoztatás volt. Ezt megelőzően a körzeti megbízott tájékoztatta a megjelenteket Tiszarád község közbiztonsági helyzetéről, valamint lehetőségünk nyílt a szintén az Őrködő program keretein belül működő Szomszédok Egymásért Mozgalom lakossági népszerűsítésére is. 

Az egyesület célul tűzte ki a mozgalomban részt vevők számának jelenlegi 47 főről 60 főre való növelését, melyben nagy szerepet játszik a helyi SZEM vezetője, Linter János. Ennek okán, a mozgalom jelen lévő tagjai és a mozgalomhoz csatlakozni szándékozók között élet- és vagyonvédelmi eszközöket sorsoltak ki.

A kisorsolt eszközök között szénmonoxid érzékelők, számkódos és infrariasztó berendezések, pénzkazetták, lakatok, napelemes mozgásérzékelő reflektorok és egyéb védelmi eszközök voltak.

A rendezvény továbbá lehetőséget adott arra is, hogy méltóképpen emlékezzenek meg az egyesület immáron negyedévszázados fennállásáról.

Következő lakossági fórumunkat augusztus 01-jén tartják meg, melyen az áldozattá válás elkerülésével és a fiatalokat leginkább érintő bűncselekmények megelőzésével kapcsolatban kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők.

2020. július 20., hétfő

Bűnmegelőzési szakmai napot tartottak Demecserben

2020. július 20-án Demecser városban három civil egyesület és a helyi rendőrség összefogásával bűnmegelőzésről tartottak nagy sikerű előadást. 

Az előadás megszervezésében a Demecser Barátság Egyesület, a Demecseri Nyugdíjas Egyesület és a Demecseri Polgárőr Egyesület, valamint a Demecseri Rendőrőrs munkatársai vettek részt. 

Az előadást követően kötetlen beszélgetésben tárgyalták meg a résztvevők tapasztalataikat.2020. július 16., csütörtök

Iskolaőr-képzés

Ki az iskolaőr és mi a feladata?

Az iskolaőr – fegyverhasználati jog nélkül – kényszerítő eszközzel rendelkező, sajátos jogokkal felruházott közfeladatot ellátó személy, aki a Rendőrség területi szervénél (Megyei, Budapesti Rendőr-főkapitányság) áll munkaviszonyban. Az iskolaőr biztosítja, hogy a kijelölt oktatási-nevelési intézmény pedagógusai, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottai feladataikat zavartalanul elláthassák. A tanulók vagy az intézmény dolgozóinak biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekményeket megakadályozza, megszakítja, a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekményeket megelőzi.

2020. szeptember 01-jétől az ország erre kijelölt köznevelési és szakképzési intézményeiben segíti iskolaőr az intézmény rendjének fenntartását. A Rendőrség munkavállalói állományában telephelyenként egy fő látja el szolgálatát.

Ki lehet iskolaőr?

Iskolaőr az a büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár lehet,
 • aki megfelel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 24/A. alcímében meghatározott, a munkaviszony létesítésére vonatkozó különös feltételeknek;
 • nem áll a rendvédelmi szerv hivatásos állománya tagjának foglalkoztatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
A fenti feltételek mellett a jelentkezőnek meg kell felelnie az iskolaőrökről szóló BM rendeletben előírt egészségügyi, pszichológiai és fizikai erőnléti alkalmassági feltételeknek.

Az iskolaőrök a munkába állásukat követően elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt, amely az alábbi képzési modulokból áll:
 • pedagógiai és gyermekpszichológiai modul,
 • bűnmegelőzési és konfliktuskezelési modul, valamint
 • rendvédelmi felkészítés és gyakorlat modul.
Az egyes képzési modulokat modulzáró vizsgák, valamint az iskolaőr képzést iskolaőr vizsga zárja le. Az iskolaőr vizsgára való jelentkezés feltétele a képzés valamennyi modulján való részvétel, továbbá valamennyi modulzáró vizsga sikeres teljesítése.

Hogyan lehet az iskolaőri állásra jelentkezni?

A jelentkezést
 • elektronikus úton a területi rendőri szervek e-mail címére, vagy
 • postai úton az egyes területi szervek humánigazgatási szolgálata részére kell megküldeni (amelyek a jelentkezési egységcsomagban megtalálhatóak), vagy
 • személyesen bármely rendőri szervnél lehet leadni.
Az intézmények nevét és címét az alábbi linken letölthető táblázat tartalmazza:

A jelentkezési lap és annak mellékletei a csatolmányban találhatóak.
Csatolmány:

További információ:

Molnár Zsolt rendőr törzszászlós 
2020. július 13., hétfő

Tisztújító közgyűlést tarott Demecser Város Polgárőr Egyesülete


2020. július 11-én, este 18 órától Demecser Város polgárőr Egyesülete tisztújító közgyűlést tartott. 
A megválasztott tisztség viselők 5 évre az alábbiak lettek:
 • Váradi László elnök,
 • Tóth Ferencné titkár,
 • Hajnalné Kerekes Annamária gazdaság vezető,
 • Ifj. Kiss Gyula vezetőségi tag,
 • Nagy László vezetőségi tag.
Munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánunk!