2023. június 23., péntek

A ballagásnál segítettek a jánkmajtisi polgárőrök

Általános iskolai ballagás volt 2023.06.16-án Jánkmajtison. 

Az általános iskolai ballagás után kb 200 főt kellett biztonságosan átkísérni a forgalmas úttesten az iskolából a kultúrházba, melyben a helyi polgárőrök segítségét kérték.

A polgárőrség 4 fő bevonásával segített a forgalomirányításban, útbaigazításban és a pakolás segítésében.


(Fotók, szöveg: Botos Gábor egyesületi elnök)


2023. június 16., péntek

Együtt a fiatalok helyben boldogulásáért projektbemutató Nyíregyházán

2023.06.16-án, pénteken a nyíregyházi Contitnental Arénában tartott "Együtt a fiatalok helyben boldogulásáért" projektbemutató szakmai konferencián képviseltette magát a Jósavárosi Polgárőrség. A rendezvény keretein belül az egyesület bemutathatta, hogy hogyan  kapcsolódik a tevékenységük a fiatalsághoz. A projekt az Együtt Európáért Alapítvány szervezésében valósult meg.


(Fotók: Trifonov Éva, Turóczi Kinga)


2023. június 14., szerda

Gyerekeknek adományoztak a nyíregyházi polgárőrök

Ismét bizonyították a Nyíregyházi Polgárőr Egyesületek emberségüket azzal, hogy számukra nem kizárólag a közbiztonság a fontos, hanem a támogatás és az adományozás is.

Át is adták az ÉFOÉSZ nyíregyházi szervezetének Koszorú úti telephelyén a gyermekeknek szánt adományt.

Az egyesületek összefogásával íróeszközök, irodaszerek, játékok jutottak el a gyerekekhez, valamint Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója állatparki belépőjegyekkel járult hozzá a kezdeményezeshez, elismerve ezzel a polgárőrök munkáját és az adományozás fontosságát is.

A polgárőrségnek eddig is fontos iránymutató volt – önkéntes szolgálataik mellett – az egyéb segítségnyújtás, hiszen a lakosság számára fontos a példamutatás, az elégedettség a megbízhatóság. Ezen a területen az utánpótlás olyan példát sajátíthat el, mely nemes, örökérvényű, becsülendő és magas értékeket képvisel.

A Nyíregyházi Polgárőr Egyesületekről méltán mondhatjuk, emberségből újra bizonyítottak. Az adományokat Csományné Pados Andrea Intézményvezető vette át Béres Béla, Sóstói Polgárőr Egyesület szolgálatvezetőjétől és Kocsik Ági a Nyíregyházi Polgárőr Egyesületek koordinációs irodájának vezetőjétől.


Fotó: Bordás Béla

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Hírportál

Rendezvényt biztosítottak a jósavárosi polgárőrök

Nyíregyháza is csatlakozott az országos "Gyereket a magasba" elnevezésű rendezvényhez, melyet 2023.06.10-én, szombaton délelőtt tartottak a Jósavárosban.

A rendezvény zavartalan lebonyolításában a Jósavárosi Polgárőr Egyesület tagjai is segédkeztek.
(Fotók, szöveg: Turóczi Kinga elnök)


2023. május 30., kedd

30. évfordulóját ünnepelte a nagyhalászi polgárőrség

2023. május 27-én jubileumi évzáró közgyűlést tartottak a nagyhalászi polgárőrök. 

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Oláh Gusztibácsi is, aki ugyanolyan fiatalos lendülettel idézte fel az 1992. november 20-ai alakuló ülés momentumait, mint amilyen lelkesedéssel annak idején megfogadta az a 45 fő önkéntes, hogy tenni szeretnének Nagyhalász közbiztonságáért.

Szerencsére az egyesületben még lelkesen szolgálnak alapító tagok is, de sajnos sokan meghaltak az elmúlt 30 évben. A közgyűlés kezdetén róluk is megemlékeztek egy néma tiszteletadással és az alapító tagok névsorának felolvasásával.

A beszámolók elfogadása után a jelen lévők az áldozatos polgárőri tevékenységért elismerő emléklapot vettek át.Szöveg és fotó: Lisovszki Róbert /polgárőrség elnöke/

2023. május 2., kedd

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Nyíregyházi Mentőkutyás Egyesülettel

2023. május 2-án együttműködési megállapodást írt alá a Nyíregyházi Mentőkutyás Egyesület és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség.

mentőkutyás egyesület jelentős tapasztalattal rendelkezik eltűnt személy felkutatásában, hiszen vizsgázott, szakképzett kutyáik vannak.

Jellemző keresési szituációik:
  • kisgyerek elszökik
  • idős, demens személy elkóborol
  • szenvedélybeteg, ittas személy eltűnik
Amennyiben eltűnt személyt jelentenek és az elsődleges adatgyűjtés alapján az eltűnt személy ismeretlen helyre gyalogosan vagy biciklivel távozott, akkor a mentőkutyák jó eséllyel, pontosan kijelölik a kutatás irányát, vagy ésszerű távolságon belül fel is kutatják az eltűntet.

Az időfaktor lényeges, minél hamarabb el tudják kezdeni a az eltűnt személy megkeresését, annál biztosabb a siker.

Hisszük, hogy a jó cél érdekében jól fogunk tudni együtt dolgozni!

(szöveg, fotó: Galambos-Gere Kitti, irodavezető)


2023. április 20., csütörtök

Fákat metszettek a rozsréti polgárőrök

2023. április 15-én a Rozsréti Polgárőr Egyesület elnöke és elnökhelyettese kezdeményezésére a rozsréti polgárőrök az út szélén található díszfákat metszették és gallyazták. A munkálatokat felügyelte és segítette a Nyírvv munkatársa, valamint Bordás Béla városgondnok is. 

Az egyesület célja a díszfák metszésével a vad hajtások eltávolítása volt. Rozsrét, mint fejlődő városrész a polgárőrség segítségével igyekszik minden olyan feladatot elvégezni, amely a lakosság környezetét szebbé teszi, példát mutatva a fiatal korosztály számára is. 

(fotók, cikk: Nyíregyháza Koordinációs iroda)2023. március 23., csütörtök

Évértékelő közgyűlés Szakolyban

A Szakolyi Polgárőr Egyesület 2023. március 03-án megtartotta a 2022. évi évértékelő és részleges tisztújító közgyűlését.

Bacskai Erzsébet Úrhölgy Polgármester mint a közgyűlés levezető elnöke köszöntötte a megjelent Polgárőröket  és meghívott vendégeinket:

-Tóth Attila r. alezredes urat a Nyíregyházi Rendőr-kapitányság kapitányság vezetőjét,
- Farkas János Zoltán r. százados urat a Balkány Városi Rendőrőrs parancsnokát,
- Papp János urat a XI. számú régió Járási koordinátorát, a Nagykállói Polgárőrség elnökét,
- Dr. Obsitos Erzsébet Jegyző Úrhölgyet, Molnár János urat a Geszterédi Polgárőrség elnökét és
- Dán Gábor urat a Szakolyi Tűzoltóság parancsnokát.

Sinka György elnök részletesen ismertette szakmai beszámolójában a 2022. évi eredményeket, eseményeket és a kiemelt szolgálatokat.

Rényai János László elnökhelyettes pénzügyi beszámolójában beszámolt az egyesület  2022 . évi gazdálkodásáról és ismertette a közgyűléssel a 2023 évi költségvetési tervezetünket.                                                                                                                            

Vadon Pál a Felügyelő Bizottság tagja beszámolt az egyesület 2022 évi éjjeli szolgálatok számáról a szolgálati gépkocsi km futásáról, és azok elemzéséről.

A 2022. évi beszámolókat és a 2023. évi költségvetési tervet a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta.

Meghívott vendégeink hozzászólásaikban az alábbiak szerint értékelték egyesületünk 2022. évi munkáját:

- Tóth Attila Nyíregyházi Rendőrkapitányság kapitányság vezetője hozzászólt: Köszöntötte a vendégeket, elismerését fejezte ki. Elmondta, hogy mindig szívesen jön a településre, szívből gratulált a település vezetőségének és örömmel hallja, hogy a település vezetősége ennyire támogató a polgárőrség felé. Ritkán hall ilyen részletes beszámolót látszik, komolyan veszik ezt a kötelezettséget a közgyűlés felé. Nagyon ritka, hogy a polgármester, mint levezető elnök aktívan részt vesz egy civil szervezet közgyűlésén. Költségvetésből látható, hogy abból a kevés kis összegből milyen jól gazdálkodik a polgárőr egyesület. Bűncselekmények szempontjából a település jónak mondható. Megköszönte a polgárőrök áldozatos munkáját. 

- Papp János a XI. számú járás koordinátora, a Nagykállói Polgárőrség elnöke: Köszöntötte a jelenlévőket, tájékoztatta a vendégeket, hogy Somogyi János vármegyei elnök betegsége miatt nem tudott eljönni a közgyűlésre. Két témában szólt hozzá az egyik, hogy a Vármegyei Polgárőr Szövetség részéről az 2023. évi működési támogatás várhatóan sajnos csökkenni fog. A másik témában pedig tájékoztatta, hogy a polgárőr egyesület kapott egy EDR rádiót, mellyel fel lesz szerelve a polgárőrség és majd ezen kell bejelentkeznie a csapatoknak szolgálat előtt. Megköszönte a polgárőrök egész éves munkáját. 

A 2022. évi kiváló Polgárőr feladatok ellátásáért az alább megnevezett polgárőrök kaptak elismeréseket:

Tóth Attila úr Rendőrségi elismerést adott át /oklevél, tárgyjutalom és virág/
Gulyás Sándornénak és
Popovics Istvánnénak

Papp János úrtól megyei elismerést /oklevél és tárgyjutalom/
Elek Ilona és 

Id. Takács Miklós

Sinka György elnök jubileumi okleveleket adott át az alább megnevezett polgárőröknek:

10. éves polgárőr szolgálatért : 
Vizniczki István

15. éves polgárőr szolgálatért : 
Berzsán István,
Horváth Ignác

20. éves polgárőr szolgálatért : 
Balázs Józsefné, 
Gulyás Sándorné,
Győri László,
Szűcs József, 

Terebesi Illésné,

Tóth Attila,

Végvári Sándor

30. éves Polgárőr szolgálatért : 
Katona Imre, 

Rényai János László, 

Id. Takács Miklós, 

Vadon Pál

Sinka György elnök ismertette az önkormányzati támogatásban részesülő polgárőrök   névsorát  akik 1,5 – 1,5 m³ tűzifát kaptak:
Gerda Zoltán,
Gulyás Sándorné,
Nagy István,
Somogyi István,
Tóth Attila,
Tóth Levente Tamás

Részleges tisztújítás alkalmával a közgyűlés egyöntetű szavazással megválasztotta Vadon Pál urat a Felügyelő Bizottság elnökének és Győri László urat a Felügyelő Bizottság tagjának.

A közgyűlés végén Sinka György elnök köszöntötte Nőnap alkalmából egy-egy szál virággal a közgyűlésen résztvevő polgárőr és meghívott hölgyeket.

A közgyűlés bezárása után a jelenlévőket az egyesület egy finom vacsorával vendégelte meg.


Fotók és szöveg: Sinka György egyesület elnök