2019. március 9., szombat

Örökösföld-Újvárosi Polgárőr Egyesület és a rendőrség közös munkája ebben az évben is folytatódik


Mint minden évben, most is segítik a rendőrség munkáját az Örökösföld-Újvárosi Polgárőr egyesület tagjai. Városrészükben a vandalizmus, drog- és alkoholfogyasztás, szemetelés, kutyatartással járó nehézségek az átlagosnál nagyobb arányban van jelen.

Felderítési akciókat szerveznek kampányszerűen bűnmegelőzési céllal. A Rendőrséggel közös lépcsőház ellenőrzéseket és közös lakótelepi járőrözéseket ebben az évben is folytatják.

   

   2019. március 5., kedd

Kerékpárlopási esetben értek el sikert a Vasmegyeri Polgárőrök

2019. március 5.-én B. Viktor vasmegyeri lakos reggel 6 óra 40 perckor bejelentést tett a kemecsei rendőrőrsre, hogy ismeretlen tettes eltulajdonította a kerékpárját. 

A vasmegyeri polgárőrség a kemecsei rendőrőrs munkatársaival közösen a vasmegyeri térfigyelő rendszer visszanézésével az elkövetőt azonosították, majd a kemecsei rendőrőrsre előállították. A lopást az elkövető beismerte, ellene eljárás indul.


2019. március 2., szombat

Polgárőr balesetbiztosítás

2016. április 27.-én kötött az Országos Polgárőr Szövetség, az Aegon Biztosító Zrt. és a Biztor Alkusz Kft. közös megállapodást a polgárőrök ingyenes balesetbiztosításáról.

Tájékoztató kiadvány ide kattintva letölthető.

Megállapodásuk értelmében, minden polgárőr ingyenes baleset biztosítását a Biztor Alkusz Kft. kezeli. A személyes hozzájáruló nyilatkozatokat a Biztor Alkusz Kft. weboldalán (lásd: biztor.hu/polgarorseg) lehet kitölteni. A korábbi papír alapú kitöltés megszűnt.

További információ: Novák-Sárközi Hajnalka - Biztor Bt. marketing koordinátora 06-70/432-85052019. február 28., csütörtök

Polgárőrök munkáját ismerte el a Vásárosnaményi Polgárőrség Vezetősége

A 2019. február 5-én megtartott évértékelő közgyűlésen Fejes Frigyesné elnökségi tag, levezető elnök köszöntője után Vass János elnök beszámolójában értékelte a 2018-as évet. 

Részletezte az elvégzett feladatokat, eseményeket. Különösen fontosnak tartotta az idősekre való odafigyelést, a város közbiztonságának megerősítését. 

,,Vannak még hibák, de értünk el nagyszerű eredményeket!” – összegezte. 

Az elnök beszámolójában kitért a területünkről elhurcolt és odamaradt kényszermunkásokról, hadifoglyokról, katonákról, akikre emlékezve az egyesület vezetősége elhelyezte a kegyelet koszorúit és virágait az elhurcoltak emléktáblájánál és az emlékműnél. Szóba került az egyebek mellett a mezőőri szolgálat felállítása, az illegális szemétlerakók felderítése, mezőgazdasági lopások megakadályozása,valamint a hétvégi házak feltörésének megakadályozása. 

Filep Sándor polgármester úr hozzászólásában közös, hathatósabb együttműködést kért a városban működő egyesületek között, hogy a város még élhetőbb, biztonságos legyen. A 2019. évi feladatok meghatározását követően a tagság elfogadta a beszámolót és a 2019-es év feladatait. 

Ezt követően elismerések, jutalmak átadására került sor „a Polgárőr Mozgalomban végzett önkéntes munka elismeréseként.” Filep Sándor Polgármester úrtól és Vass Jánostól, az egyesület elnökétől oklevelet és tárgyjutalmakat vettek át az alábbiak: 

5 éves szolgálat elismeréseként: Farkas Árpád, Fejes Frigyesné, Fejes Frigyes 

10 éves szolgálat elismeréseként: Papp László, Botos Lajos 

15 éves szolgálat elismeréseként: Rozsnyai Károly, Vass István, Pál András 

20 éves szolgálat elismeréseként: Balogh Tibor, Paróczai Sándor 

25 éves szolgálat elismeréseként, mint alapító tagok: Filep Sándor és Vass János. 

Filep Sándor polgármester úr megköszönte a polgárőr tagság munkáját, a városért végzett szolgálatukat. További munkájukhoz erőt, egészséget kívánt! 

Vass János polgárőr elnök megköszönte a tagság aktív részvételét és az építő jellegű hozzászólásokat.


Forrás: Új Beregi Élet - https://vasarosnameny.hu/uj-beregi-elet/615-uj-beregi-elet-2019


2019. február 27., szerda

Tisztújítással egybekötött Évértékelő Közgyűlés Szakolyban


A Szakolyi Polgárőr Egyesület 2019. február 22-én megtartotta a 2018. évi Évértékelő és Tisztújító Közgyűlését. 

Szűcs Gabriella Polgármester Asszony, mint a Közgyűlés levezető elnöke köszöntötte a megjelent Polgárőröket és meghívott vendégeinket, Somogyi János urat a Sz-Sz-B-Megyei Polgárőr Szövetség elnökét, Orha György r. Őrnagy urat a Balkány Városi Rendőrőrs Parancsnokát, Papp János urat a XI. számú régió Járási koordinátorát, Szilágyi Szilvia r. Zászlós úrhölgyet és Lovas József r. Zászlós urat a Balkányi őrs tagjait. 

Köszöntője után a levezető elnök Asszony méltatta a több mint 25. éves Polgárőr egyesület példa értékű, közösséget formáló, eredményes munkáját. 

Sinka György elnök részletesen ismertette szakmai beszámolójában a 2018. évi eredményeket, eseményeket és a kiemelt szolgálatokat. 

Berzsán István elnökhelyettes pénzügyi beszámolójában beszámolt az egyesület 2018. évi gazdálkodásáról és ismertette a Közgyűléssel a 2019. évi költségvetési tervezetünket. 

Vadon Pál a Felügyelő Bizottság Tagja beszámolt az egyesület 2018. évi éjjeli szolgálatok számáról a szolgálati gépkocsi kilóméter futásáról azok elemzéséről. 

A beszámolókat és a 2019. évi költségvetési tervet a Közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta. 

Meghívott vendégeink hozzászólásaikban az alábbiak szerint értékelték egyesületünk 2018. évi munkáját: 

Somogyi János Megyei elnök úr a Szakolyi Polgárőrök munkáját, szolgálati tevékenységüket, együttműködésüket a felettes hatóságokkal kiválónak és példaértékűnek nevezte. Külön kiemelte a támogatások határidőre, pontos és precíz elszámolásait. Értékelése alapján a Szakolyi Polgárőr egyesület a Sz-Sz-B Megyei legeredményesebb egyesületei közzé tartozik. Kérte, hogy a jövőben is a legfontosabb kiemelt feladatunk a Rendőrséggel való közös együttműködés legyen és maradjon. Megköszönte a családoknak a Polgárőr feladatok ellátásában nyújtott támogatását. 

Orha György r. Őrnagy úr megköszönte egyesületünknek az éves korrekt együttműködést, a közös szolgálatokat és bűnmegelőzésekben segítő hasznos jelzésadásokat. 

Papp János koordinátor úr kérte a szolgálatokat ellátó csoportoktól, hogy sokkal több hasznos információkkal, jelzésekkel segítsék az elnökég munkáját. 

Megígérte, hogy a Polgárőr Alapfokú oktatás terén támogatására egyesületünk számíthat. 

A 2018. évi kiváló Polgárőr feladatok ellátásáért az alább megnevezett Polgárőrök kaptak elismeréseket: 

Somogyi János, megyei szövetség elnökétől megyei elismerést / Oklevél és tárgyjutalom / 

Fodor-Kovács Erika Tünde; Marján Csaba; Popovics Istvánné; Sinka György 

Orha György r. őrnagy úrtól rendőrségi elismerést / Oklevél és tárgyjutalom / 

Gulyás Sándorné; Ifj. Terjéki Tibor 

Sinka György elnöktől önkormányzati támogatást / 1-1 m³ Tűzifa / 

Gulyás Sándorné;Kovács Ferenc; Kulin László; Nagy István; Tóth Attila 

Tisztújítás alkalmával az előző Elnökségi és Felügyelő Bizottsági tagok vállalták az újabb megbízatást a következő négy évre és a Közgyűlés újból egyöntetű szavazással újra megerősítette őket korábbi tisztségük ellátásában. 

Sinka György régi-új elnöktől minden Polgárőr hölgy és a meghívott hölgy vendég kaptak 1-1 száll vörös rózsát a közelgő Nőnap tiszteletére. 

A Közgyűlés bezárása után az ünnepség részvevőit egyesületünk egy finom vacsorával vendégelte meg.

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

  

  

  

2019. február 25., hétfő

Illegális bevándorlók Tyukodon!


2019. február 23-án az éjszaka folyamán a Tyukodi Polgárőr Egyesület szolgálatban lévő tagjai figyelmesek lettek egy a község utcáin közlekedő gépjárműre, ami hangos dudaszóval közlekedett. A gépkocsi több utcában is megjelent, ezért a polgárőrök értesítették a község körzeti megbízottját, aki segítségükre küldte a Csenger rendőrőrs járőreit. 

A község utcáin járőrözve 23 óra 20 perc körül felfigyeltek egy a községen áthaladó lengyel rendszámú gépkocsira, amit a Rákóczi úton a rendőrök a polgárőrök segítségével igazoltattak. Mint az igazoltatás során kiderült a gépkocsiban 1 fő ukrán (gépkocsivezető), 3 fő vietnámi és 1 fő bangladesi állampolgár tartózkodott. 

A rendőrök értesítették a Határrendészeti kirendeltséget, akik a helyszínre tartó úton Csengerújfaluban szintén találkoztak egy Lengyel nemzetiségű gépkocsival, amit szintén egy ukrán állampolgárságú férfi vezetett 4 fő bangladesi utassal. A rendőrség kérésére a polgárőrök segítséget nyújtottak a személyek és a gépkocsi Csenger Határrendészeti kirendeltségre való előállításban.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Migrációs Ügyek Osztályának munkatársai gyanúsítottként kihallgatták, majd bűnügyi őrizetbe vették azt a 47 éves és 19 éves ukrán állampolgárságú férfit, akiket Tyukod és Csengerújfalu belterületén embercsempészés közben fogtak el.

A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak a nyolc illegális határátlépő a román-magyar államhatártól Nyugat-Európába szállították volna tovább.

A polgárőrök a szolgálatot hajnali 3-kor fejezték be.