2019. február 27., szerda

Tisztújítással egybekötött Évértékelő Közgyűlés Szakolyban


A Szakolyi Polgárőr Egyesület 2019. február 22-én megtartotta a 2018. évi Évértékelő és Tisztújító Közgyűlését. 

Szűcs Gabriella Polgármester Asszony, mint a Közgyűlés levezető elnöke köszöntötte a megjelent Polgárőröket és meghívott vendégeinket, Somogyi János urat a Sz-Sz-B-Megyei Polgárőr Szövetség elnökét, Orha György r. Őrnagy urat a Balkány Városi Rendőrőrs Parancsnokát, Papp János urat a XI. számú régió Járási koordinátorát, Szilágyi Szilvia r. Zászlós úrhölgyet és Lovas József r. Zászlós urat a Balkányi őrs tagjait. 

Köszöntője után a levezető elnök Asszony méltatta a több mint 25. éves Polgárőr egyesület példa értékű, közösséget formáló, eredményes munkáját. 

Sinka György elnök részletesen ismertette szakmai beszámolójában a 2018. évi eredményeket, eseményeket és a kiemelt szolgálatokat. 

Berzsán István elnökhelyettes pénzügyi beszámolójában beszámolt az egyesület 2018. évi gazdálkodásáról és ismertette a Közgyűléssel a 2019. évi költségvetési tervezetünket. 

Vadon Pál a Felügyelő Bizottság Tagja beszámolt az egyesület 2018. évi éjjeli szolgálatok számáról a szolgálati gépkocsi kilóméter futásáról azok elemzéséről. 

A beszámolókat és a 2019. évi költségvetési tervet a Közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta. 

Meghívott vendégeink hozzászólásaikban az alábbiak szerint értékelték egyesületünk 2018. évi munkáját: 

Somogyi János Megyei elnök úr a Szakolyi Polgárőrök munkáját, szolgálati tevékenységüket, együttműködésüket a felettes hatóságokkal kiválónak és példaértékűnek nevezte. Külön kiemelte a támogatások határidőre, pontos és precíz elszámolásait. Értékelése alapján a Szakolyi Polgárőr egyesület a Sz-Sz-B Megyei legeredményesebb egyesületei közzé tartozik. Kérte, hogy a jövőben is a legfontosabb kiemelt feladatunk a Rendőrséggel való közös együttműködés legyen és maradjon. Megköszönte a családoknak a Polgárőr feladatok ellátásában nyújtott támogatását. 

Orha György r. Őrnagy úr megköszönte egyesületünknek az éves korrekt együttműködést, a közös szolgálatokat és bűnmegelőzésekben segítő hasznos jelzésadásokat. 

Papp János koordinátor úr kérte a szolgálatokat ellátó csoportoktól, hogy sokkal több hasznos információkkal, jelzésekkel segítsék az elnökég munkáját. 

Megígérte, hogy a Polgárőr Alapfokú oktatás terén támogatására egyesületünk számíthat. 

A 2018. évi kiváló Polgárőr feladatok ellátásáért az alább megnevezett Polgárőrök kaptak elismeréseket: 

Somogyi János, megyei szövetség elnökétől megyei elismerést / Oklevél és tárgyjutalom / 

Fodor-Kovács Erika Tünde; Marján Csaba; Popovics Istvánné; Sinka György 

Orha György r. őrnagy úrtól rendőrségi elismerést / Oklevél és tárgyjutalom / 

Gulyás Sándorné; Ifj. Terjéki Tibor 

Sinka György elnöktől önkormányzati támogatást / 1-1 m³ Tűzifa / 

Gulyás Sándorné;Kovács Ferenc; Kulin László; Nagy István; Tóth Attila 

Tisztújítás alkalmával az előző Elnökségi és Felügyelő Bizottsági tagok vállalták az újabb megbízatást a következő négy évre és a Közgyűlés újból egyöntetű szavazással újra megerősítette őket korábbi tisztségük ellátásában. 

Sinka György régi-új elnöktől minden Polgárőr hölgy és a meghívott hölgy vendég kaptak 1-1 száll vörös rózsát a közelgő Nőnap tiszteletére. 

A Közgyűlés bezárása után az ünnepség részvevőit egyesületünk egy finom vacsorával vendégelte meg.