2019. február 28., csütörtök

Polgárőrök munkáját ismerte el a Vásárosnaményi Polgárőrség Vezetősége

A 2019. február 5-én megtartott évértékelő közgyűlésen Fejes Frigyesné elnökségi tag, levezető elnök köszöntője után Vass János elnök beszámolójában értékelte a 2018-as évet. 

Részletezte az elvégzett feladatokat, eseményeket. Különösen fontosnak tartotta az idősekre való odafigyelést, a város közbiztonságának megerősítését. 

,,Vannak még hibák, de értünk el nagyszerű eredményeket!” – összegezte. 

Az elnök beszámolójában kitért a területünkről elhurcolt és odamaradt kényszermunkásokról, hadifoglyokról, katonákról, akikre emlékezve az egyesület vezetősége elhelyezte a kegyelet koszorúit és virágait az elhurcoltak emléktáblájánál és az emlékműnél. Szóba került az egyebek mellett a mezőőri szolgálat felállítása, az illegális szemétlerakók felderítése, mezőgazdasági lopások megakadályozása,valamint a hétvégi házak feltörésének megakadályozása. 

Filep Sándor polgármester úr hozzászólásában közös, hathatósabb együttműködést kért a városban működő egyesületek között, hogy a város még élhetőbb, biztonságos legyen. A 2019. évi feladatok meghatározását követően a tagság elfogadta a beszámolót és a 2019-es év feladatait. 

Ezt követően elismerések, jutalmak átadására került sor „a Polgárőr Mozgalomban végzett önkéntes munka elismeréseként.” Filep Sándor Polgármester úrtól és Vass Jánostól, az egyesület elnökétől oklevelet és tárgyjutalmakat vettek át az alábbiak: 

5 éves szolgálat elismeréseként: Farkas Árpád, Fejes Frigyesné, Fejes Frigyes 

10 éves szolgálat elismeréseként: Papp László, Botos Lajos 

15 éves szolgálat elismeréseként: Rozsnyai Károly, Vass István, Pál András 

20 éves szolgálat elismeréseként: Balogh Tibor, Paróczai Sándor 

25 éves szolgálat elismeréseként, mint alapító tagok: Filep Sándor és Vass János. 

Filep Sándor polgármester úr megköszönte a polgárőr tagság munkáját, a városért végzett szolgálatukat. További munkájukhoz erőt, egészséget kívánt! 

Vass János polgárőr elnök megköszönte a tagság aktív részvételét és az építő jellegű hozzászólásokat.


Forrás: Új Beregi Élet - https://vasarosnameny.hu/uj-beregi-elet/615-uj-beregi-elet-2019