2017. október 25., szerda

Körlevél - Mindenszentek és Halottak napi időszakra vonatkozó fokozott közterületi szolgálatára


Tisztelt Polgárőr Vezetők!

Tekintettel a Mindenszentek és Halottak napja időszakában hagyományosan jelentkező polgárőri feladatokra kérjük, szíveskedjen közreműködni az alábbiak végrehajtásában:

  • Mindenszentek Halottak napja időszakában (október 27. és november 4. között) a polgárőr egyesületek a rendőrséggel és más együttműködőkkel (önkormányzati rendészeti szervekkel, biztonsági szolgálatokkal) közös- és az önálló, polgárőri szolgálatok tervezésénél kiemelt feladatként kezeljék a temetők és környékük fokozott bűncselekményi veszélyeztetettségét, illetve vegyenek részt a kapcsolódó rendezvények biztosításában. 
  • A helyi sajátosságok figyelembevételével - a rendőrség szakmai felkérésének megfelelően szervezzék, és az együttműködésben résztvevőkkel koordinálják: 
    • a parkolók és a temetők belső rendjét, az odalátogató személyeket veszélyeztető bűncselekmények megelőzése, megakadályozása érdekében végzendő, valamint 
    • a közlekedés biztonságának javítása, a baleseti veszély mérséklése érdekében végzendő, polgárőri szolgálatokat; 
    • segítsék - a rendőrség szakmai irányítása szerint jelzőőri feladatok ellátásával is - a temetői látogatással megnövekedett forgalomnak megfelelő, biztonságos közlekedést és a parkolás rendezett végrehajtását, 
  • A közös és az önálló szolgálatot teljesítő polgárőrök ismerjék és tartsák be a Polgárőr törvényben, az Alapszabályban és a Polgárőrség Szolgálati Szabályzatában, Etikai Szabályzatában előírt (formai és magatartási) követelményeket. Megjelenésükkel, szolgálatellátásukkal erősítsék a Polgárőrség, a Rendőrség iránti közbizalmat és az állampolgárok biztonságérzetét.
  • A megtervezett szolgálatokról és az aktuális bűnmegelőzési tanácsokról - az együttműködésben résztvevőkkel egyeztetve - tájékoztassák a lakosságot. 

Budapest, 2017. október 24.

OPSZ