2015. április 2., csütörtök

Évértékelő a Jándi Polgrárőrségnél

Ünnepélyes keretek között értékelték a 2014-es évi munkájukat a Jándi Polgárőrség tagjai. Tar Sándor, a Jándi Polgárőrség vezetője elmondta, hogy a fő feladatuk a jogellenes cselekmények megelőzésén kívül, rendszeresen nyújtanak segítséget rendezvények lebonyolításában, valamint a tavalyi évben több alkalommal értesítették a rendőrséget már elkövetett jogsértő cselekmények észlelése miatt.

Filep Sándor Vásárosnamény polgármestere beszédében kitért arra, hogy a Polgárőrségre a közbiztonság megőrzése szempontjából kiemelt feladatok hárulnak, és ezekben a feladatokban a jándi polgárőrök dícséretesen helytállnak.

Kapdos Gábor r. őrnagy, vásárosnaményi kapitányságvezető kiemelkedően jónak mondta a kapcsolatot a 25 fővel működő polgárőr csapattal, munkájukra mindig lehet számítani. Kiemelte még a pontos adatszolgáltatásukat, amit példamutató módon mindig időben adnak le a közbiztonsági osztályvezetőnek, így az aktuális polgárőr járőr a rendőrség a számára mindig elérhető. Ezt a szintén megjelent Pandula Péter r. alezredes a vásárosnaményi RK közbiztonsági osztályvezetője is megerősítette.

Asztalos István, Jánd polgármestere községe jövöjéről, és az önkormányzat előtt álló feladatokról beszélt. Fontosnak tartja a külterületek védelmét, ezért tervben van a hivatásos mezőőrök munkába állítása, valamint az önkormányzat kezelésében lévő földutak sorompóval való védelme. Jánd község pályázott kamerarendszer belterületi felállítására, ezzel is növelve a lakosok biztonségérzetét.

Az ünnepség végén Tar Sándor elhivatott polgárőröknek adott át ajándékokat munkájuk elismeréseként,majd egy estebédre hívták meg a megjelent vendégeket, polgárőröket és azok családtagjait.