2015. április 8., szerda

Letölthető okiratminták

Az OBH olyan okiratmintákat tett közzé weblapján (alapszabály, alapító okirat, illetve egyéb okirat sablonok), amivel az egyes szervezetek (egyesületek) nyilvántartásba vételi, ill. változásbejegyzési eljárása során alkalmazandó dokumentumai elkészítéséhez kíván tartalmi és egyben formai segítséget nyújtani.

A sablonok a gyakorlatban többször előforduló hibák kiküszöbölése mellett, az új Ptk. és az új közhasznúsági törvény előírásainak figyelembevételével kerültek megszövegezésre. Azonban azok bírósági eljárásokban való alkalmazása nem garantálja a kérelem pozitív elbírálását, illetve a hiánypótlási felhívás nélküli bejegyzést, mert azok tartalma a jogszabály változások folytán folyamatosan alakuló bírói gyakorlathoz igazodik.

2015. január 1-jével jelentős előrelépés következett be az ügyintézésben, ugyanis a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek immár elektronikus úton adhatják le kérelmüket, ami lényegesen gyorsabb és kényelmesebb ügymenetet eredményezhet majd.

Az okiratminták az alábbi linken érhetők el: http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok.

A dokumentumok megnyitásához az ingyenesen letölthető LibreOffice szövegszerkesztő program javasolt.


AZ OKIRAT SABLONOKRÓL

Ezen okirat sablonok nem a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II.29) KIM rendelet szerinti mintaokiratok, így ezek alapján nem kezdeményezhető a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 34. §-a szerinti egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás. (Az űrlapon tehát nem jelölhető X-el, hogy "a csatolt alapszabály/alapító okirat mintaokirat alapján készült", mert ez a kérelem hivatalbóli elutasítását eredményezheti.)


I/a. Egyesület (kizárólag egyesületi forma esetén, 2011. évi CLXXXI. törvény 95.§ aa) pont)

I/b. Közhasznú egyesület (kizárólag egyesületi forma esetén, 2011. évi CLXXXI. törvény 95.§ aa) pont)

Egyebekben a használható okirat sablonok megegyeznek a nem közhasznú egyesületével lásd I/a. pont.