2015. február 2., hétfő

Frissen felesküdött polgárőrök és újonnan alakult egyesületek segítik Nyíregyháza közbiztonságát

Ünnepélyes keretek között, a Nyíregyházi rendőr-kapitányság dísztermében tették le az esküt azok a polgárőrök, akik részt vettek és eredményesen vizsgáztak az előírt ismeretekből. 

Cidor Mihály, a Nyíregyházi Polgárőr Szövetség alelnöke elmondta: "2014. év végén Oláhréten egy új egyesület alakult, valamint meglévő 4 egyesület új tagokkal gyarapodott. Két vizsganapon 27, illetve 25 fő vizsgázott. Az polgárőr igazolványok megérkezése és átvétele után Nyíregyháza területén máris szolgálatban láthatjuk az itt jelen lévő polgárőröket."

Az eseményen Mussó József önkormányzati képviselő elmondta: "miután a környező térség terepadottságai megkívánnák, elegendő jelentkező esetén igyekeznek megteremteni a lehetőségét a lovas polgárőri szolgálat felállításának Nyíregyházán ."

Ferenc Róbert r. alezredes gratulált az eredményes vizsgájukhoz, majd köszönet mondott a polgárőrök áldozathozataláért, azért, hogy szabadidejükben, családjuktól távol maradva is ellátják a feladataikat.