2015. február 4., szerda

Társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat

Egyesületek vezetőinek figyelmébe ajánlva!

Az Art. 31. § (5) bekezdése alapján a társasági adóbevallás helyett az adóévet követő év május 31-éig nyilatkozatot kell tennie az egyesületnek, feltéve, hogy az adóévben vállalkozási tevékenységből származó bevételt nem ér el, vagy e tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számol el.

Az előző évekkel ellenététben - mikor a 01-es nyomtatványokon kellett erről nyiltkozni (pl. legutóbb a 1301-esen) - ez évtől már a TAONY nevű nyomtatványt kell használni.


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 65. § (3) bekezdése alapján, ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

Amennyiben az érintett szervezet a nyilatkozat megtételét elmulasztja, úgy az adott adóévre vonatkozóan társasági adóbevallást kell benyújtania. Abban az esetben is a társasági adóbevallást kell benyújtania, ha soron kívüli elszámolási kötelezettségének tesz eleget.

Üdvözlettel:

Szabó László