2020. augusztus 17., hétfő

Tisztújító közgyűlést tartott az Orosi Polgárőr Egyesület


2020. augusztus 07. napján tartotta az Orosi Polgárőr, Tűzoltó és Környezetvédelmi Egyesület tisztújító közgyűlését. Az összejövetelen részt vettek a Nyíregyháza MJV Közbiztonsági Közalapítvány Kuratóriumának képviseletében Ágoston Ildikó titkár, önkormányzati képviselő és Bordás Béla elnök. 

A jelenlévőket Broda István elnök köszöntötte, majd az elmúlt 2+4 éves ciklus alatt elért eredményeket, eseményeket, valamint a 2019. évi pénzügyi-gazdasági helyzetet részletezte. Visszatekintésében szót ejtett többek között az Egyesületet érintő tagi létszám változásokról, és köszönetét fejezte ki az aktív tagok áldozatos munkájáért, valamint az Egyesületet segítő Nyíregyháza MJV Önkormányzata, Országos Polgárőr Szövetség, a SZ-SZ-B Megyei Polgárőr Szövetség, a helyi vállalkozások és magánszemélyek támogatásáért. 

Az eddigi szolgálati tevékenységek részletes, számszerű ismertetését Figeczki Tamás titkár ismertette. 

A beszámolók elfogadása, valamint az új polgárőr tagok felvételét követően a meghívott vendégek hozzászólása következett. 

Ágoston Ildikó felszólalásában köszönetét fejezete ki mind saját maga, mind Nyíregyháza MJV Önkormányzatának nevében a polgárőrök munkájáért. Kifejtette nézetét a nyíregyházi polgárőr egyesületek igen fontos szerepéről, és jelezte, hogy a Kuratórium továbbra támogatni kívánja a polgárőrök munkáját! 

Bordás Béla elnök hozzátette, hogy a köszönetnyilvánításon túl buzdítja az Egyesületet a tagi létszám növelésére. A jövőbeni fejlődést részben az ifjúság, az ifjú polgárőrök bevonásában látja. Az egészséges életmódra való figyelemfelkeltés érdekében javasolta a polgárőr kerékpárok fokozott használatát! Külön gratulált ahhoz, hogy a kicsi taglétszám ellenére a nagy szolgálati területet sikerrel tudják lefedni! Munkájukhoz további sok sikert, erőt és egészséget kívánt! 

A vendégek hozzászólását követően a következő 4 éves időszakra következett a vezetők megválasztása, melynek során az Orosi Polgárőr, Tűzoltó és Környezetvédelmi Egyesület Közgyűlése titkos szavazás keretében egybehangzó igennel választotta meg Broda Istvánt elnöknek, Figeczki Tamást titkárnak és Simon Zoltánt gazdasági vezetőnek!