2018. február 27., kedd

25. Éves Jubileumi és Évértékelő Közgyűlés Szakolyban


A Községi Polgárőrség Szakoly Egyesület 2018 február 23-án megtartotta a 25. éves Jubileumi és a 2017. évet Értékelő Közgyűlését. 

A napirendi pontok tárgyalása előtt a Közgyűlés Levezető elnöke Szűcs Gabriella Polgármester asszony megtartotta visszaemlékezését a Szakolyi Polgárőrség 25. éves Jubileumi ünnepsége tiszteletére, értékelte a korábbi eredményeket, és tovább sikeres folytatást kívánt a tagságnak. Sinka György a Szakolyi Polgárőr Egyesület elnöke szakmai beszámolójában részletesen tájékoz-tatta a közgyűlés tagjait és a meghívott vendégeket a 2017. évben elvégzett tevékenységekről. 

Kiemelte, hogy a Polgárőrség nappali szolgálatban 78. alkalommal 1296 órát, éjjeli szolgálatokban 169 esetben 1818 órát, összesen 3114 órában teljesített szolgálatot. Ebből a Balkányi őrs állományával évesen 136 órában végeztek közös szolgálatokat különböző rendezvényeken, Közlekedés biztonsági ellenőrzésen és közös éjjeli szolgálatokban. 

Az Egyesület 72 fős létszámmal 23. szolgálati csoporttal látja el szolgálatait. 

Az egyesület tagjai a korábban megkötött Együttműködési megállapodásokban leírtak alapján, valamint a vonatkozó elvárások, jogszabályok és törvények maradéktalan betartása mellett szervezetten, fegyelmezetten végezték az önként vállalt, díjmentes szolgálataikat. 

Az Egyesület 2017. évi kiemelt eseményei, szolgálatai:
 • 2017.február 22--én a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezésével egyesületünktől 5. fő Polgárőr a Nyíregyházi Tűzoltóságon „ ár és belvizek elleni védekezésre történő felkészítő oktatáson „ vett részt.
 • A Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége által Nyírbátorban megtartott 2016. évet. értékelő Küldött Közgyűlésen 2017.03.18-án részt vettem, képviseltem egyesületünket, településünket.
 • 2017.május.02-án 3.fő és 05.május 09-én újabb 1. fő összesen 4 fő Ifjú Polgárőr lépett be állományunkba.
 • A XXIII. Országos Polgárőr Nap rendezési jogát Nyíregyháza kapta meg 2017-ben.Tudtam, hogy ez nekünk a Szabolcsi Polgárőröknek munkát jelent ezért én is felajánlottam a megyei Szövetségnek egyesületünk segítségét igényszerinti munkára. Így június 23-án 4.fő Polgárőr segédkezett a rendezvény előkészítésében nevezetesen a VIP. sátrak összeszerelésében-felállításában 13 órától-19 óráig. A rendezvény napján július 24-én reggel 07 órától 15 óráig 8. fő Polgárőr társam, váltásban egész napos szolgálatban közreműködött a érkező gépjárművek biztonságos, szakszerű parkolásában. A rendezvényre autóbusszal és saját gépkocsikkal összesen 45 fővel menünk el, és töltöttünk el egy kellemes napot az országos seregszemlén.
 • Július-augusztus hónapokban Tyukodi Norbert a Bánk Donát Műszaki Középiskola tanulója egy fő Polgárőr felügyelete mellett ledolgozott 42 óra Közösségi Szolgálatot.
 • 2017. augusztus 19-én a településünkön megtartott Lovas napon felkérésre a Rendőrség-gel közös szolgálatokkal 4. fő Polgárőr biztosította a rendet és a kiemelt verseny szakaszokon irányította a forgalmat, és felügyelte a gépjárművek parkolását.
 • A Sz-Sz-B Megyei polgárőr Szövetség elnökség javaslata alapján az OPSZ elnöksége által szervezett 2017. szeptember 18-22 között Pilisszentkereszten megtartott bentlakásos a XI-ik Polgárőr Akadémia képzésen vettem részt, és azt eredményesen elvégeztem.
 • Szeptember 04-től október 13-ig az Arany János Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium előtt minden tanítási napon reggel 07 órától 08 óráig 2 Fő Polgárőr segítette az iskolába érkező gyerekek biztonságos közlekedését a gépkocsik parkolását, illetve szükség estén irányították a forgalmat.
 • 2017. október 07-én a Papp János Járási Koordinátor úr kérésére Biriben a Tócsni – Fesztivál második napján 5. fő Polgárőr 51 óra szolgálattal irányítottuk gépkocsik forgalmát, illetve vezényeltük azok parkolását.
 • Október 27-től november 03-ig mind a nyolc napon reggel 09 órától délután 17 óráig 2-3 Fő Polgárőr kiemelt nappali szolgálatokban az éjjeli szolgálatokon túlmenően a „ Mindenszentek és Hallottak Napja „ tiszteletére kegyelet megőrző és bűnmegelőző céllal őriztük mind a három temető területét és környezetének rendjét 135 órában.
 • November 14-én Kállósemjénbe a Járási Közbiztonsági Érdekegyeztető Fórumon vettünk részt, ahol a Nagykállói Járás illetékességi területén lévő problémák feltárása, illetve a Járási intézményekkel és hatóságokkal történő együttműködés, a kapcsolattartás erősítése, a bűnügyi, közbiztonsági helyzet értékelése volt a napirendi pont.
 • December 09-én Mikulásnapi, és 23-án Karácsonyi „ Traktoros felvonulást „ szerveztek a Szakolyi fiatalok Szakoly-Balkány településeken hatósági engedéllyel. A rendezvény útvonalát a Balkányi Rendőrökkel közös szolgálattal biztosítottuk 5-4 fő Polgárőr jelenlétével.
 • A Balkányi rendőrséggel közösen 2017 évben április 10-től a Húsvéti, december 18-tól Karácsonyi ünnepek tiszteletére megerősített szolgálatok teljesítésével sikeresen vigyáztunk településünkön a Polgármesteri Hivatal az Intézmények a boltok és szolgáltató üzletek a Posta a Takarék-szövetkezet,.valamint a lakosság vagyonának, értékeinek biztonságára.
Természetesen a kiemelt szolgálatokon és eseményeken felül minden állami ünnep, az Önkormányzat helyi rendezvényei, a sport rendezvények alkalmával, és az Arany János Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium, a Micimackó Óvoda és a Gyerekház minden rendezvényein és ünnepségein / Tanévnyitó, Szalagtűző, Gála, Ballagások, Tanévzáró, játékos vetélkedők, stb / alkalmával elegendő létszámú Polgárőr biztosította az útvonalat, vigyázta a rendet, és felügyelte, irányította a személygépkocsik parkolását és forgalmát. 

Az Egyesület 2017. évi pénzügyi beszámolóját / kiadások- bevételek / és a 2018. évi Költségvetési tervezetet Berzsán István Egyesületünk elnökhelyettese tartotta, illetve terjesztette elő. 

A Felügyelő Bizottság 2017. évi ellenőrző munkájáról Szarka Tibor Elnök tartott grafikonokkal bemutatott tartalmas előadást. 

A beszámolók megtárgyalása és elfogadása után a meghívott vendégek hozzászólásával folytatódott a Közgyűlés munkája. 

Jászovics László úr a Sz-Sz-B Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke hozzászólásában meg- köszönte a Levezető elnök asszony tartalmas 25. éves Jubileumi visszaemlékezését, majd a közgyűlésen elhangzott beszámolók ismertetésével kapcsolatosan az egyesület 2017. évi tevékenységéről elismerően nyilatkozott gratulált az egyesület minden tagjának és a tagok családtagjainak a támogató és segítő munkájukhoz és 2018. évre sikerekben gazdag eredményes munkát kívánt. 

További hozzászólásában kérte az egyesület elnökét, hogy rendezze, tisztázza a Cégautó adózással kapcsolatos feladatokat. Majd személyes tapasztalata alapján beszélt a határrendészeti szolgálat fontosságáról. 

Jászovics László Megyei alelnök úr ezek után Somogyi János úr a Sz-Sz-B Megyei Polgárőr Szövetség elnöke megbízásából: 

25. éves Jubileumi ünnepség alkalmából öt fő Polgárőrnek akik részt vettek az 1993.01.15-ei alakuló Közgyűlésen és még ma is aktívak Oklevelet adott át, Sinka György egyesületi elnök pedig ajándék csomagot adott át a jubilálóknak / Id. Elek Attila; Katona Imre; Rényai János; Id. Takács Miklós; Vadon Pál /. 

A 2017. évi kiemelkedő bűnmegelőző tevékenységéért és kiváló Polgárőr munkájukért

Oklevelet és tárgyjutalmat adományozott / Balogh Tamás; Káplár Mihály; Terebesi Csilla és Sinka György / Polgárőröknek. 

Orha György r. hadnagy úr a Balkány Városi Rendőrőrs Őrsparancsnoka hozzászólásában megköszönte a Szakolyi Polgárőrök bűnmegelőző tevékenységét és további sikeres szolgálat ellátásokat kívánt a tagságnak és aztán Dr. Illés László úr r. alezredes a Nyíregyházi Városi kapitányság vezetője megbízásából Oklevelet és tárgyjutalmat adott át / Rácz Bálint és Sinka György / Polgárőröknek a közbiztonságot megerősítő tevékenységéért. 

Sinka György az egyesület elnöke az Önkormányzattól kapott támogatásokból a 2017. évben végzett kiemelkedő szolgálatok ellátásáért 1-1 m³ mennyiségű tűzifa utalványt adott át / Gulyás Sándorné; Kovács Ferenc; Kulin László; Somogyi István; Tóth Attila / Polgárőröknek. 

A Közgyűlésen az Egyesület korábban megválasztott titkára Terebesi Csilla lemondott tiszt-ségéről mert munkahelyet és távoli lakhelyet választott. Lemondását a Közgyűlés elfogadta helyette egyhangú szavazással Popovics Istvánnét választotta meg az Egyesület új titkárának. 

A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta, és támogatta Egyesületünk „ határvédelmi tagozatához való csatlakozását „. 

Sinka György elnök kérésére a közelgő Nőnap és megbecsülés jeléül Berzsán István elnök-helyettes a közgyűlésen résztvevő „ POLGÁRŐR „ és vendég hölgyek részére egy-egy száll piros rózsát adott át 

Kelt: Szakoly; 2018. február 25. 

Sinka György 
Egyesület elnöke

Évértékelő fényképei: