2017. február 8., szerda

Értékelő közgyűlés Máriapócson

Ismét eltelt egy esztendő és január végén évértékelő közgyűlést tartott a Máriapócsi Polgárőr Egyesület. Az eddig is jelentős taglétszámú civilszervezet, melyhez 2015-ben Pócspetri település is csatlakozott, tovább bővült, immár 50 fős.

A közgyűlés tagságát és a meghívott vendégeket Lőrincz Péter elnök köszöntötte. Majd Dr. Kiss Béla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Baktalórántházai Járási Hivatalának Vezetője, aki maga is polgárőr, a közgyűlés levezetője, felkérte Tamás László titkárt és Zelenyák Ágnes gazdasági vezetőt az elnökségi- és a pénzügyi beszámoló megtartására. 

A beszámolók elismeréssel szóltak a polgárőrök munkájáról, a nyertes pályázatokról, a támogatók segítségéről, mellyel gazdagodott az Egyesület technikai háttere és biztonságosabb lett a működés. A Máriapócsi Polgárőr Egyesület fontos közbiztonsági, emberi és vagyonvédelmi feladatok ellátásában segít a rendőrségnek, az önkormányzatoknak, sajátos feladatuk is van a Kegyhely vonatkozásában. Kiss András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tagja méltatta a civilszervezet munkáját és támogatásáról biztosította. Az Őrsparancsnok elmondta, hogy a helyi Rendőrőrs állománya napi szinten számíthat a tevékeny részvételükre, külön kitérve az idei tél extrém időjárására. Tamás György Pócspetri polgármestere megfogalmazta, hogy milyen jó döntésnek bizonyult, hogy településük csatlakozott a jól működő Egyesülethez.

A közgyűlésen oklevelek, jutalmak átadására került sor. Az Egyesület tagjai társadalmi munkában, szabadidejük felhasználásával végzik szolgálatukat. Ezért is fontosak azok az elismerések, amelyek nem pénzben mérhetők, de jelzik ezt a nehéz, sokszor fárasztó munkát. Szomor Péter r. alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke tárgyjutalmat adott át Lőrincz Péter elnöknek, id. Bihari István, Májer József, Kerékgyártó András polgárőröknek. Nyírbátor Rendőrkapitányság nevében Varga Zsolt r. százados a Máriapócsi Rendőrőrs Őrsparancsnoka, oklevéllel köszönte meg a munkáját: Rédai János, Bunya Gábor, Nagy Attila polgárőröknek. Papp Bertalan Máriapócs polgármestere, Lőrincz Péterné évek óta jól végzett adminisztrációs tevékenységét jutalommal ismerte el. Palóczy Lajosné díszpolgár köszönetet mondott Miklóssy Andrásnénak, az Egyesület részére végzett adótanácsadásért és az egyéni segítségnyújtásért.

A közgyűlés vacsorával és beszélgetéssel fejeződött be, az áldást Orosz István kegyhelyigazgató, máriapócsi parókus mondta. Az Egyesület elnöke most sem mulasztotta el a hölgyeket köszönteni egy szál rózsával, s már előre tervez, hiszen jövőre 15 esztendős lesz a civilszervezet.