2016. május 11., szerda

Polgárőr Város, Polgárőr Község címének pályázata

Előző évekhez hasonlóan, idén is kiírásra kerül a „Polgárőr Város”, illetve „Polgárőr Község” címek pályázata.

A pályázat célja:

Azon városok, községek önkormányzatainak elismerése – a polgárőr egyesület munkáját is figyelembe véve – melyek vezető szerepet játszanak a polgárőr mozgalomban, valamint a helyi közrend, közbiztonság, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében hatékony támogatói és kezdeményezői a társadalmi bűnmegelőzésnek.

Pályázati feltételek, illetve a benyújtás módja:
  • A pályázaton részt vevő településen hatékony és eredményes polgárőr egyesület működjön; 
  • a település önkormányzata úgy anyagilag, mint erkölcsileg támogatója legyen a polgárőr egyesületnek; 
  • a település rendelkezzen bűnmegelőzési koncepcióval, amelyet az önkormányzat képviselő testülete fogadott el; 
  • legyen stabil a település bűnügyi helyzete, a társadalmi bűnmegelőzés keretében pedig jelentős fejlődést tudjanak felmutatni a helyi bűncselekmények számának csökkentésében. 
A pályázatot a település polgárőr egyesülete és önkormányzata közösen kell benyújtsa az OPSZ felé, a polgármester és az egyesületi elnök aláírásával a megyei polgárőr szövetség útján, annak írásos egyetértésével és támogatásával.

Csatolni kell a pályázat anyagához a területileg illetékes rendőrkapitányság vezetőjének támogató nyilatkozatát is.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:

A pályázatot vagy papír alapon a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség székhelyére (4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2.), vagy elektronikusan, szkennelt formában az iroda@polgarorseg.info címre kérjük elküldeni 2016. május 30. 13:00 óráig.

A pályázat elbírálásának határideje:

Az OPSZ elnökségi ülése (a bíráló bizottság javaslata alapján) 2016. június 10-én hozza meg határozatát a tárgyévi pályázatok azon nyertes városairól, községeiről, amelyeknek polgármesterei átvehetik az Országos Polgárőr Szövetség „Polgárőr Város”, „Polgárőr Község” díszoklevelét. A nyertes település pályázaton részvevő polgárőr egyesülete 100 ezer forint működési támogatásban részesül. Az elnökség döntéséről az OPSZ Elnöki hivatal a pályázókat öt munkanapon belül írásban értesíti. A pályázaton nyertes önkormányzatok polgármestereinek a cím átadására az Országos Polgárőr Nap keretében kerül sor. Az Országos Polgárőr Nap tervezett helyszíne és időpontja: Sopron, 2016. június 18. (szombat).