2016. március 1., kedd

Évet értékelt a kisvárdai polgárőrség

A jelenleg 52 fő tagot számláló Polgárőr Egyesület Kisvárda elmúlt évi feladatairól, költségvetéséről és idei terveiről Vaszily Sándor elnök tartott tájékoztatást.

Elnök úr részletes beszámolójából - egyebek mellett - kiderült, hogy a kisvárdai polgárőrök minden, a Megyei Polgárőr Szövetség által tavaly kiírt pályázatokban nem csak hogy részt vettek, de azok mindegyikében sikerrel szerepeltek, hiszen benyújtott pályázataik mind a szakmai, alaki, tartalmi és a formai követelményeknek egyaránt megfeleltek. Ezen elnyert összegekből új formaruhákat vásároltak. Az egyesület tavaly adományban is részesült, két darab segédmotoros kerékpár, illetve mellények és kézi világító berendezések formájában, melyeket azóta is rendszeresen használnak. Már egy éve, hogy a városi Tompos lakótelep egyik parkjában díszeleg a Polgárőrség Fája is, mely a Kisvárda Város Önkormányzata és a Polgárőr Egyesület Kisvárda összetartozását, együttműködését szimbolizálja.

Feladatik mellett a polgárőrök más programokból is kiveszik a részüket, így például tavaly sem hiányoztak a Gindele György emlékére elnevezett barátságos kispályás labdarúgó tornáról, vagy éppen a Megyei Polgárőr Napról sem.
A kisvárdai polgárőrök az önkormányzat, iskolák, egyházak, alapítványok, sport egyesületek, a Vöröskereszt, a Rendőrség, de még a MÁV felkérésére is teljesítettek/teljesítenek szolgálatot.
Láthatjuk őket útlezárásoknál, parkolók, bevásárló központok környékén, különböző rendezvényeken, de rendszeresen ellenőrzik a zárt kerteket, kegyeleti helyeket, erdőket, szőlőket, a város bel-és külterületeit egyaránt.

„Még 2014-ben alakult meg a Járási Önkéntes Polgárvédelmi Csoport, aminek 10 fő polgárőrünk a tagja. Büszkék vagyunk rájuk, de az ő önfeláldozó tevékenységük nem mérhető órában, amikor elméleti és gyakorlati kiképzésen vesznek részt. Ebben is partner az önkormányzat, hiszen a Polgármester úr támogat bennünket abban, hogy azon polgárőrök, akik az önkormányzatnál dolgoznak, azok munkaidő terhére vegyenek részt a kiképzéseken. Ugyan így támogatják azt is, hogy ezek a polgárőrök szolgálatban is részt vehetnek munkaidő terhére. Nem mérhető órákban az egyesületben vezető szerepet betöltőké sem, hiszem egy szolgálat megszervezése, beosztása nem kevés idejüket veszi el. Természetesem szívesen tesszük mindezt, a városért.” - mondta Vaszily Sándor, majd számokban is összesítette az elvégzett munkát.

Összességében a kisvárdai polgárőrök szolgálatban eltöltött órái 2015-ben:
  • Külterületi szolgálat: 182 óra.
  • Egyéb, önálló szolgálat: 1437 óra.
  • Önálló rendezvény: 520 óra.
  • Rendőrséggel együttműködve: 624 óra.
  • Más rendvédelmi szervvel: 27 óra.
  • Közterület felügyelettel: 140 óra
„Polgárőreink feladataikat minden esetben példamutatóan látják el, az etikai kódexnek megfelelően cselekszenek. Köszönetet mondok nekik és hozzátartozóiknak az áldozatvállalásért, amit városunk közrendjének szilárdítása érdekében, szabadidejüket felhasználva tesznek. A jövőben is azon leszünk, hogy a városunkban a közbiztonság erősödjön és nőjön az emberek biztonság érzete.” - mondta Vaszily Sándor, aki megköszönte minden őket anyagilag, vagy más eszközökkel támogató helyi szervezetek, emberek, egyesületek segítségét, külön kiemelve fő támogatójukat, Kisvárda Önkormányzatát.

Az évértékelő gyűlést a város nevében Major Tamás önkormányzati képviselő, egyben a Kisvárda Közbiztonságáért Alapítvány elnöke képviselte, aki a város vezetése és minden itt lakó nevében megköszönte a polgárőrök önzetlen munkáját, s további, az önkormányzat által adott támogatásról biztosította a jelen lévőket.
Barnai Sándor kisvárdai rendőrkapitány köszöntőjében elmondta, hogy pontosan tudja, mennyit és milyen minőségben dolgoznak a polgárőrök, hisz velük napi kapcsolatban állnak. Tájékoztatta továbbá a jelen lévőket, hogy a jelenleg alakítás alatt álló városrendészet munkájába is bekapcsolódnak majd a polgárőrök, mely nagyban javítja majd a város lakóinak biztonságérzetét.
Rubóczki István járási koordinátor is megköszönte a munkát, elmondása szerint a kisvárdai egyesület jól dolgozik, s javasolni is fogja, hogy jelöljék az egyesületet az „Év polgárőr városa” címre.
Sebestyén Sándorné gazdasági vezető pénzügyi beszámolója után, a már évente hagyományos díjátadásokra került sor.

DÍJAZOTTAK

Elismerésben részesült a Polgárőr Egyesület Kisvárda részéről: Magyar Jolán, Szakszon Józsefné, Marozsán János, Horváth István, Szilágyi Zoltán. A díjakat Vaszily Sándor, az egyesület elnöke adta át.

Elismerésben részesült a Megyei Polgárőr Szövetség részéről: Vaszily Sándor, Pintér István, Bokor Dezső, Lizák József.A díjakat Rubóczki Istvánjárási koordinátor adta át.

Rubóczki István járási koordinátor elismerésben részesítette Szoboszlai Jánost.

Elismerésben részesült Gyüre Község Polgárőr Egyesület részéről: Bokor Róbert és Balogh Róbert. A díjakat Bereczki Lajos, az egyesület elnöke adta át.

Elismerésben részesült Kisvárda Város Önkormányzata részéről: Magyar Jolán és Szabó József. A kisvárdai polgárőrök részére éves Várfürdő belépőt adott át Major Tamás önkormányzati képviselő.

Az évértékelő közgyűlés vacsorával folytatódott, majd tánccal, jókedvvel és tombola sorsolással zárult.

Köszönjük a kisvárdai polgárőrök önzetlen munkáját!
További türelmet, kitartást, jó egészséget kívánunk mindannyiuknak!

- Durucz Gabi -
fotók: Fodor Péter

További képek a rendezvényről: