2016. március 30., szerda

Évértékelő közgyűlés Oroson

Az Orosi Polgárőr, Tűzoltó és Környezetvédelmi Egyesület ünnepélyes keretek között tartotta meg a 2015-ös évet záró és a 2016-os szolgálati évet nyitó közgyűlését Oroson. A közgyűlésen az aktív- és pártoló tagokat erősítették, mint meghívott vendégek: a Nyíregyházi Rendőrkapitányság KMB Alosztály vezetői és a helyi körzeti megbízottak, valamint Dr. Tirpák György képviselő, részönkormányzati vezető is!

Dr. Tirpák György kiemelte, 1996 óta működik a polgárőrség, melynek munkáját igyekszik a tőle elvárható legnagyobb mértékben támogatni. Megköszönte a tagok áldozatos munkáját is!

Szőllősi Ferenc címzetes rendőr főtörzszászlós, a KMB Alosztály csoportparancsnoka hangsúlyozta, hogy mindig is jó kapcsolatot ápoltak a helyi polgárőrökkel. Bízik benne, hogy a szoros együttműködés még gyümölcsözőbb eredményeket szül majd, hiszen a polgárőrök munkája nagymértékben segíti a körzeti megbízottak eredményességét is!

Broda István elnök és Figeczki Tamás titkár, elnökhelyettes értékelték az előző évi teljesítményt. Az elért eredmények zömét a rendezvénybiztosítások adták, ugyanakkor kiskorúakat molesztáló személy felderítésében és ittas személyekkel szemben is intézkedtek az orosi polgárőrök.

A 3 legtöbb szolgálatot teljesítő polgárőr munkáját külön megköszönték egyesületi és rendőrségi szinten is! Az egyesület elnöke külön megköszönte azon pártoló tagok, feleségek munkáját is, akik férjeik „önkéntes bűnmegelőző munkájuk” támogatásán túl maguk is aktívan részt vettek az egyesület rendezvényeinek lebonyolításában!

Új pártoló tagot is köszönthetett az egyesület, aki a háttérmunkákban, kiemelten a pályázati eljárásokban kívánja az elnökség munkáját segíteni!

Az elért eredményeken, sikeren túl az előttük álló év főbb eseményeinek, célkitűzéseinek megvitatására, valamint az éves költségvetés megszavazására is hangsúlyt fektettek.

Az elnökség, megköszönve a tagok egész éves áldozatos munkáját, vacsorával zárta a közgyűlést!

További képek: