2016. március 18., péntek

Balsai Polgárőr Egyesület évértékelő közgyűlése

A Balsai Polgárőr Egyesület 2015. évet értékelő Közgyűlést tartott, tisztújítással és alapszabály módosítással 2016. február.27-án szombaton 18.00 órakor, a Balsai, Művelődési Házban.

Meghívott vendégeink voltak: Vínnai Győző Országgyűlési képviselőnk, Jászovics László Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke, Szűcs István r.őrnagy az Ibrányi rendőrőrs parancsnoka, Gönczi Tibor r.főtörzsőrmester, Somogyi Szilvia Balsa község polgármesterasszonya. 

A köszöntő után megkezdődött a napirendi pontok szerint a Közgyűlés. A beszámoló a 2015 év munkájáról , elért eredményeiről és célkitűzéseiről szólt. Felügyelő bizottság beszámolóját Kiss József a Felügyelőbizottság elnöke terjesztette be, melyet a Közgyűlés elfogadott. A 2015.pénzügyi beszámolót és a 2016 évi költségvetést a pénzügyi vezető, Lukács Istvánné terjesztette be, melyet a Közgyűlés elfogadott. Alapszabály módosítása is megtörtént az új Ptk-nak megfelelően és a tisztségviselői változás. 

Teljes tisztújítás volt mandátum lejárta miatt és új tisztségviselőket választott a Közgyűlés. A Közgyűlés által visszaválasztott elnök Tóth László, titkár Szabó Zoltán, a gazdasági vezető Kovács István lett. A Felügyelő Bizottság elnöke Kiss József, tagjai Anda Rudolf és Kovács Gyula, melyek mandátuma: 5 (öt)évre szól.

A Sz-Sz-B-Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke megköszönte a polgárőrök munkáját és oklevéllel, ajándékkal jutalmazta kiemelkedő munkájukért a következő polgárőröket: 

 • Tóth László elnököt
 • Radóczi János polgárőrt
 • Kiss József polgárőrt

Szűcs István r.Őrnagy az Ibrányi rendőrőrs parancsnoka megköszönte a polgárőrök munkáját, és oklevéllel jutalmazta kiemelkedő munkájukért a következő polgárőröket: 
 • Asztalos Sándor polgárőrt
 • Csata Ignác Rudolf polgárőrt 
 • Lukács István polgárőrt 

A Balsai Polgárőr Egyesület elnöke megköszönte a polgárőrök munkáját, és oklevéllel, jutalmazta kiemelkedő munkájukért a következő polgárőröket és rendőröket: 
 • Iski János Lászlóné polgárőrt
 • Kovács József polgárőrt
 • Tilk Csaba polgárőrt
 • Vojtó András polgárőrt
 • Szűcs István r.Őrnagynak a kitűnő együttműködésért
 • Gönczi Tibor r. Törzsőrmesternek a közös szolgálatokért
Somogyi Szilvia Polgármesterasszony, ajándékkosár átadásával köszönte meg az egyesület elnökének az elmúlt öt év munkáját A Közgyűlés, berekesztése után ünnepi vacsorával ért véget.

Tóth László
Balsai Polgárőr Egyesület elnöke