2015. december 3., csütörtök

Civil szervezetek működési célú támogatása 2016


Civil szervezetek működési célú támogatása
Mobilitás és alkalmazkodás kollégiuma
Pályázati kategória kódja: NEA-16-M


A Pályázat célja:

A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

A támogatható tevékenységek:

A támogatás a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható.

Pályázók köre:

A Pályázat benyújtására a Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek, szövetségek, alapítványok vagy egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot) jogosultak, melyek az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket látják el.

- élet és vagyonbiztonság,
- közbiztonság,
- polgári védelem,
- önkéntes tűzoltás,
- mentés és katasztrófa-elhárítás,
- közrend és közlekedésbiztonság védelme,
- szabadidő,
- hobbi és sport,
- a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 250.000 forint, a felső határa 3.000.000 forint.
A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges. 
A pályázat benyújtásának határideje 2016. január 7.

További információ és pályázati anyag ide kattintva érhető el.