2015. október 13., kedd

Pályázat bűnmegelőzési projektek megvalósítására

A Belügyminisztérium nyílt pályázatot hirdet „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” tárgyban. A pályázat forrása 100.000.000 Ft, azaz egyszázmillió forint.

A pályázatok célja, hogy a bűnmegelőzésben elért eredményeket az állami és civil szervezetek partneri együttműködéseket kialakítva, azokat felhasználva terjesszék, bevezessék a gyakorlatba.

Az 1. komponens esetében:
A település és vonzáskörzete együttműködésének ösztönözése a helyi közbiztonság javítása érdekében. A helyi közösség biztonságérzetét jelentős mértékben hátrányosan befolyásoló tényezők jelzésének fogadása és a biztonságérzetet negatívan befolyásoló problémák megoldására alkalmas módszerek kialakítása, programok, képzések megvalósítása, a településen élők önvédelmi képességeinek növelése, bevonásuk a település közbiztonságát növelő intézkedések kialakításába és megvalósításába.

A 2. komponens esetében:
A gyermekek és fiatalok áldozattá és elkövetővé válásának megelőzésére komplex modellprogram kialakítása és megvalósítása, a bűnmegelőzési szakemberek, a nevelési, oktatási intézmény és fenntartója, valamint civil szervezetek együttműködésének fokozása, szakemberek képzése és továbbképzés e témakörben.

A 3. komponens esetében:
Az elítéltek, javítóintézeti neveltek, pártfogoltak személyiségfejlesztését, munkaerőpiaci esélyeinek növelését, a bűncselekménnyel okozott kár kompenzálása érdekében az alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítését, a fogvatartottak és javítóintézeti neveltekkel foglalkozó szakemberek képzését, továbbképzésére és érzékenyítését célzó programok megvalósítása.

A 4. komponens esetében:
A külterületeken, elnéptelenedő falvakban élők sérelmére elkövetett jogsértések visszaszorítása érdekében tanyaprogram kidolgozása és megvalósítása, korábbi sikeres program folytatása és fenntartása, az itt élők sérelmére elkövetett jogsértések értékelő-elemzése alapján visszaszorításukra gyors, hatékony védekezési mechanizmusok kidolgozása és alkalmazása, az érintettek biztonságérzetének növelése, gyors, 24 órás információáramlás formájának kialakítása és működtetése, hálózatépítés, szakemberek képzése és továbbképzése.

A pályázatok beadási határideje 2015. november 5. (csütörtök) 24:00 óra