2015. június 15., hétfő

A végek dicsérete

A Heves megyei Dormándon, a Latinovits kastélyban fejeződött be a 250x100 Biztonság Polgárőr Bűnmegelőzési Mintaprogramról tartott fórumok sorozata június 5.-én. 
A megjelenteket – Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Nógrád és Heves megyék főkapitányait, illetve igazgatóit, polgárőr szövetségi és egyesületi elnökeit, polgármestereket és pedagógusokat – a házigazdák nevében Rajna Kálmán polgármester, polgárőr egyesületi elnök üdvözölte elsőként.

Köszöntőjében dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatal vezetője megkülönböztetett tisztelettel szólt az önkéntes bűnmegelőzők mindennapos tevékenységéről. „Európában egyedülálló az, hogy a polgárőrök, a rendőrök és a helyi önkormányzatok együttesen tesznek az élhető településekért, együtt dolgoznak ki bűnmegelőzési stratégiát” – hangoztatta, hozzátéve: közös érdek a lakosság biztonságának védelme, életminőségének javítása.

A bevezető gondolatok után az öt megye polgárőr szövetségi elnökei, illetve Szabolcsból az elnökhelyettes adott számot a 100x100 Biztonság mintaprogram sikerén felbuzdulva 250x100-ra bővített program végrehajtásának tapasztalatairól, kiemelve: a Polgárőrség hitelét tovább erősítette ez a tevékenység. 
Főként, mert a rendőrséggel karöltve mindenütt sokat tettek azért, hogy kevesebb – több helyen lényegesen kevesebb – legyen az elkövetett közterületi bűncselekmények száma, s ezzel együtt növekedjen az érintett lakosság szubjektív közbiztonságérzete. Mindannyian megegyező véleményt formáltak arról is: folytatni kell e sikerprogramot!

A tanácskozás következő részében polgárőr vezetők, polgármesterek, pedagógusok mondtak véleményt a 2013 őszén beindított projektről, s mindannyian őszinte elismeréssel szóltak arról: minimális kivételtől eltekintve beváltotta a reményeket a Polgárőrség elképzelése. A legtöbb településen, városrészben lényeges javulás következett be a közbiztonságban, élhetőbbé váltak a falvak, városrészek ennek a rendkívüli összefogásnak az eredményeként. 
Mintaegyesületekké lettek a kiemelt támogatásnak is köszönhetően az érintett szervezetek, hatékonyabbá vált az önkéntes bűnmegelőzők tevékenysége, „csodákra” volt képes a Rendőrség – Polgárőrség – önkormányzat párosa. Persze nem feledkezhetünk meg arról sem – hangoztatta az egyik hozzászóló – hogy remekül kapcsolták be az egyéb rendészeti szerveket is e munkába a halőrök, vadőrök, természetvédelmi őrök, közterület-felügyelők sokaságát. Egy iskolaigazgató fogalmazta meg: bár tanulóik 95 százaléka halmozottan hátrányos családból való, miután e programot – polgárőri segítséggel – kisgyermek korban elkezdték szakkörökön „beoltani” a nebulókba az Egy iskola – egy polgárőr mozgalom keretében, nyitottá lett az intézmény, megszűntek a korábbi gondjaik.

A fórum narrátora, Markos György, az OPSZ külkapcsolati elnökhelyettese jegyezte meg az elhangzottak után: ritka, hogy ilyen pozitívumokról és eredményekről adjanak számot a hozzászólók. Tehették ezt azért, mert a Rendőrség és stratégiai partnere, a Polgárőrség nem beszélt, cselekedett! S ezt az érintett lakosság érzékeli, elismeri.

Hasonlóan vélekedett Papp Károly r. altábornagy, az ORFK vezetője is, aki azt hangoztatta: komoly bűnözési problémákat oldottunk meg közös összefogással! Köszönettel tartozom ezért valamennyi önkéntes bűnmegelőzőnek! S hogy nem csak szavakban teszi ezt: a bátonyterenyei polgárőröknek – akik panaszolták, kiestek a gépjármú pályázatból – felajánlott egy rendőrségtől kivont gépkocsit. Nagyon jó ötlet volt a Polgárőrségtől e program indítása, elsöprő sikert aratott! Külön is szólt a köszönet hangján a közös rendőr-polgárőr szolgálatokról, kiemelve: ha nem történik esemény, az az eredmény, amit meg kell becsülni! A jövőben ennek az együttműködésnek a finomhangolásával még tovább fokozhatjuk elismertségünket a lakosság körében – emelte ki a főkapitány.

Gyökeresen és jelentősen változott a közrend, a közbiztonság az országban, s különösen a mintaprogramban érintett 250 településen! – kezdte összefoglalóját dr. Túrós András, az OPSZ elnöke. Arra kell immár ügyelnünk – tette hozzá –, hogy ezeket a sikereket stabilizálni tudjuk, mert a jó közbiztonságért újra és újra tenni kell! 
A Polgárőrség fellegvára az itt érintett öt megye, ahol jó közbiztonságot elérni sokkal nagyobb felelősséget ró az önkéntes bűnmegelőzőkre. Számára kevésnek tűnik az átlagos támogatás összege a mintaegyesületeknél, ezért is javasolni fogja: az ebben érintettek címzetten kapják a jövőben támogatásukat az államtól. A jövőről szólva megemlítette: bár 2016 végéig terveztük ennek végrehajtását, minden bizonnyal folytatni fogjuk. Van néhány település, amelyet ki kell vennünk a mintaprogramból – főként, mert nincs polgárőr egyesülete – míg másokat beemelnénk, s az elképzelések szerint 300-ra növelnénk a résztvevők számát. 
Ugyanakkor aktivizálni kell a meglévő egyesületeket, a jelenlévők figyelmébe ajánlotta a győri felhívást, hogy 200 óra szolgálatot teljesítsen minden e programban részt vevő egyesület polgárőre. Szólt az Ifjú Polgárőr intézményéről, amellyel kapcsolatban nagy elképzelései vannak az OPSZ-nek. Már csak azért is említette fel, mert Abasárról indult e nagyszerű kezdeményezés, amely óriási felelősséget is ró a polgárőr vezetőkre, önkéntes bűnmegelőzőkre. Polgárőr pedagógusok, nyugállományú rendőr- és katonatisztek tehetnek sokat azért, hogy a fiatalok vonzónak találják a Polgárőrséget! Köszönöm a munkátokat, boldog vagyok, hogy a Polgárőrség is ilyen mértékben hozzájárult az ország közrendjéhez, közbiztonságához! – fejezte be gondolatait az OPSZ elnöke.

Forrás: Rádió P