2015. március 11., szerda

Évértékelő és Tisztújító Közgyűlés Szakolyban

A Szakolyi Polgárőr Egyesület 2015. február 20-án megtartotta a 2014. évet Érékelő és Tisztújító Közgyűlését. Sinka György a Szakolyi Polgárőr Egyesület elnöke szakmai beszámolójában részletesen tájékoztatta a közgyűlés tagjait és a meghívott vendégeket.

Kiemelte, hogy a Polgárőrség nappali szolgálatban 113. alkalommal 1285 órát, éjjeli szolgálatokban 245 esetben 3065 órát, összesen 4350 órában teljesítet szolgálatot

Az Egyesület 74 fős létszámából 65 fő teljesít aktívan szolgálatokat, 9 fő nem aktív.

Az egyesület tagjai a korábban megkötött Együttműködési megállapodásokban leírtak alapján, valamint a vonatkozó elvárások, jogszabályok és törvények maradéktalan betartása mellett szervezetten, fegyelmezetten végezték az önként vállalt, díjmentes szolgálataikat.

Az Egyesület 2014. évi kiemelt eseményei :
 • 2014 évben is beneveztünk és megszerveztük az Országos hulladékgyűjtő „ Te szedd „ akciót településünkön, melyet május 10-én eredményesen elvégeztük. A hulladékgyűjtő akcióban részt vett az Önkormányzat, a Tűzoltóság, a Kazánház, az Óvoda, az Alapszolgáltatási Központ, a Gyerekház, a Teleház, és a Konyha dolgozóinak nagy része, valamint néhány fő önkéntes is / a jelenlévők közül 22. fő Polgárőr volt /.Összesen voltunk 216 Fő felnőtt és 1 Fő gyerek. Összegyűjtöttünk 103 zsák hulladékot.
 • Július 05-én a Békés város Dánfoki üdülőközpontjában megrendezett „ XX. Országos Polgárőr Napon „Szakolyból 10. fő Polgárőr és 4. fő családtag összesen 14. fővel vettünk részt és eltöltöttünk egy feledhetetlen élményekben gazdag napot.

 • Július 18-án Alsózsolcán a szolgálati gépkocsinkra egy új fényhidat, 3 db. Polgárőrség feliratozású öntapadós, fényvisszaverős matricát, valamint 6 fő Polgárőr részére Forma ruhát, sapkát, és láthatósági mellényt tudtunk vásárolni.
 • Augusztus 16-án a XVII. Szakolyi Napok és X. Nemzetközi Kukorica Fesztivál rendezvény sorozat alkalmával reggel 08 órától 24 óráig 8 Fő Polgárőr a Balkányi rendőrséggel közösen forgalom korlátozásokkal irányítottuk a felvonulók útvonalát, felügyeltük a gépkocsik parkolását és biztosítottuk a rendet és a kulturált szórakozást. Éjjel augusztus 17-én reggel 06 óráig 4 Fő Polgárőr vigyázta a Básty-kertben a rendezvény helyszínén maradt értékeket / sátrak, hűtőszekrények, gázpalackok, padok, asztalok, székek, stb /.
 • Szeptember 20-án és 21-én újból megrendezésre került a Dél-Nyírségi tereprally bajnokság. Mind két napon 21-21 fő Polgárőr felügyelte, irányította a verseny nyomvonalát sikeresen. A vízmű melletti, és a Kis kecskési átkelő helyen a Balkányi rendőrőrs beosztott állománya segítette, felügyelte, biztosította mind két napon a sikeres és balesetmentes rendezvényt.
 • Szeptember 02-tól az Arany János Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium előtt reggel 07órától 2 Fő Polgárőr segítette az Iskolába érkező gyerekek biztonságos közlekedését, szükség szerint irányította a forgalmat.
 • Az „Itthon vagy! „ – Magyarország szeretlek! „programsorozat keretein belül: szeptember 27-én a Szüreti felvonulás alkalmával 5 Fő Polgárőr a rendőrséggel közösen a vonulási útvonalon irányította, szükség esetén leállította, korlátozta a forgalmat, így biztosítottuk a balesetmentes igen látványos felvonulást. Este a máglyarakás és a tűzgyújtás alkalmával és a Szüreti bál ideje alatt biztosítottuk a rendet, őriztük, felügyeltük a parkoló autókat.
 • November 01-én reggel 09 órától november. 03-án reggelig 06 óráig Mindenszentek és Halottak Napja tiszteletére kiemelt felelősséggel, kegyelet megőrző és bűnmegelőzés céllal éjjel-nappal őriztük mind a három temető területét és környezetének rendjét.
 • Az Országos Polgárőr Szövetség felhívására a mi Polgárőr egyesületünk is csatlakozott, így november 30-án a főtéren ünnepélyes keretek közözött elültettük a „ Polgárőrség Fáját „. Az elültetett fa emléket állít a civil összefogásnak, az önkéntes bűnmegelőzésnek és a környezetvédelem iránti elkötelezettségünknek.
 • December 08-án Budapesten Szakolyból 4. fő Polgárőr képviselte Szabolcs Szatmár Bereg Megye Polgárőrségét Somogyi János megyei elnök úr vezetésével, ahol átvettünk 36. db Polgárőr kerékpárt a Sz-Sz-B megyei Szövetség egyesületei részére. Az átvett kerékpárokból egyesületünk 3. db-ot kapott nappali szolgálatok ellátására.
A szakmai, a pénzügyi, valamint a Felügyelő Bizottsági beszámolók után hozzászólásaikban:

Ladik János r. őrnagy úr a Balkányi Rendőrőrs parancsnoka megköszönte a 2014.évi közös szolgálatok teljesítést, a korrekt információkat, az egész éves folyamatos rendőrség munkáját segítő együttműködő kapcsolattartást a bűnmegelőzésben kifejtett tevékenységeket.

Dobos Tibor r. őrnagy úr, Nyírbátori Rendőrkapitányság közlekedési osztályvezetője hozzászólásában kiemelte, hogy az Egyesület a megváltozott törvényeknek megfelelően végzi bűnmegelőző munkáját és példaértékűnek nevezte a rendőrséggel együttműködő tevékenységét. Külön kiemelte a tagság szervezettségét.

Dr. Orosz Tamás járási koordinátor hozzászólásában méltatta az Egyesület megyei szintű elért eredményeit, az aktív szolgálatteljesítéseket, külön kiemelve Szakolyi Polgárőr Egyesület közösségformáló tevékenységét.

Szűcs Gabriella Polgármester asszony a közgyűlés Levezető elnöke, aktív Polgárőr kiemelte, hogy a helyi Polgárőr Egyesület, mint az Önkormányzat egyik civil szervezete fegyelmezetten, szervezetten végzi tevékenységét.

Minden helyi rendezvényen számíthat a polgárőrök térítésmentes szolgálataira.

A jövőt illetően további kölcsönös együttműködéséről, támogatásáról biztosította az Egyesületet.

Kiemelten kérte a Nyírbátori kapitányság jelenlévő beosztott munkatársait, hogy a jövőben is bátran kérjék a közbiztonság javítása céljából az Egyesület tagjainak szolgálatait.


A 2014. évi kiemelkedő munkájuk alapján:

Dr. Orosz Tamás úr a megyei Polgárőr Szövetség elnöke megbízásával oklevelet és tárgyjutalmat a SZ-SZ-B megyei Szövetség nevében:

/ Szűcs Gabriella ; Terebesi Illésné ; Győri Ferenc ; Rényai János ; Sinka György /

Dobos Tibor r. őrnagy úr a Nyírbátori Városi Rendőrkapitányság vezetője megbízásával elismerő oklevelet és közlekedés biztonsági egységcsomagot :

/ Terjéki Tibor ; Vadon Pál /

Sinka György úr az Egyesület elnöke az egyesület elnöksége nevében adott át oklevelet és ajándékcsomagot.

/ Bodó Tibor ; Csontosné Bodnár Mária Irén ; Id. Elek Attila ; Fedor-Kovács Erika Tünde ; Gulyás Sándorné ; Katona Imre ; Káplár Mihály ; Nagy István ; Nagy János ; Szabó Sándorné ; Végvári Sándor ; Vizniczki István / polgárőrök kaptak elismeréseket.


A módosított Alapszabály előírása alapján a Közgyűlés megválasztotta az új elnökséget és a Felügyelő Bizottságot a következő 4 évre:

 • az egyesület elnökének : Sinka György
 • elnökhelyettesének : Berzsán István
 • tikárának : Terebesi Csilla
 • a felügyelő bizottság elnökének : Szarka Tibor
 • tagjának : Nagy János
 • tagjának : Rácz Bálint
A közgyűlés videó felvétele megtekinthető a : www.szakoly.hu/polgarorseg/ honlapon.

Sinka György
Egyesület elnöke
A tisztújító közgyűlésen készült képek: