2014. július 10., csütörtök

NAV közlemény az SZJA 1%-os felajánlásból kizártakról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján tette közre azon civil szervezetek listáját, akiket kizárt a 2014. rendelkező évben tett SZJA 1%-os felajánlásokból történő részesedésből.

Alább olvasható a hivatalos közlemény és a kizárás lehetséges okai:

"Közlemény a 2014. rendelkező évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történő részesedésből kizárt civil kedvezményezettek nevéről, adószámáról, székhelyéről és a kizárással érintett rendelkező évről.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. tv.) 6/A. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az alábbiakban ad tájékoztatást a 2014. rendelkező évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történő részesedésből kizárt civil kedvezményezettek nevéről, adószámáról, székhelyéről és a kizárással érintett rendelkező évről a 2014. július 1-jei állapot szerint.

A kimutatásban azon civil kedvezményezettek adatai szerepelnek, amelyeket az állami adóhatóság az Szf. tv. 6/C. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a 2013. december 31-ig jogerőre emelkedett határozatában az alábbi okokból zárt ki a 2014. rendelkező évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történő részesedésből.
  • A kedvezményezett nem küldte meg az állami adóhatósághoz a 2008., 2009., 2010, vagy 2011. rendelkező évre vonatkozóan az adott évben január 01. és december 31. között részére átutalt szja 1%-os összeg felhasználására vonatkozó adatokat tartalmazó (08, 09, 10 vagy 11KOZ számú) elektronikus közleményt.
  • A kedvezményezett a közleményében számszaki hibás adatokat közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepeltette, és az állami adóhatóság által az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztotta.
  • Az állami adóhatóság az átutalt szja 1%-os összeg közcélú tevékenységnek megfelelő felhasználásának az ellenőrzése során megállapította, hogy a kedvezményezett a közleményében valótlan adatot közölt.
A kimutatás a megnevezésük szerinti karakter- és betűrendben tartalmazza a civil kedvezményezettek adatait."

A kimutatás .xls formátumban és .pdf formátumban formában tölthető le az előbbi linkekre kattintva.

Forrás NAV