2014. június 2., hétfő

Gumiabroncs adományozási pályázat

Idén is meghirdette abroncsadományozási programját a Hankook Tire Magyarország Kft. A pályázaton polgárőr szervezetek is indulhatnak.

A Hankook Tire Magyarország Kft. abroncsadományozási programot hirdet annak érdekében, hogy segítse azokat az országos és/vagy lokális hatókörű szervezeteket, amelyek tevékenységükkel a társadalom számára fontos szolgálatot tesznek. A 2014-es abroncsadományozási program keretében a Társaság - a nagy, országos szervezetek mellett - olyan kisebb alapítványok és egyesületek számára is segítséget kíván nyújtani, amelyek méretükből fakadóan más módon nagyon ritkán és csak nagy erőfeszítések útján jutnának támogatáshoz.

A pályázat célja: alapítványi és egyesületi formában működő közhasznú szervezetek (továbbiakban: Kedvezményezett(ek)) magyarországi tevékenységének támogatása, közúti közlekedésük biztonságának elősegítése.

A támogatás formája: a Társaság által gyártott gumiabroncsok ingyenes juttatása. Minden szervezet legfeljebb 12 darab, azaz 3 garnitúra gumiabroncsra adhatja le igényét, azonban a pályázott, illetve megítélt garnitúrák száma nem haladhatja meg a szervezet tulajdonában, vagy üzembentartásában levő, és ténylegesen üzemben is levő gépjárművek számát.

A program jelentkezőivel szemben támasztott feltételek: Az abroncsadományozási programra való jelentkezés érdemi elbírásláshoz a jelentkező szervezetnek minimálisan az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
 • közhasznú vagy kiemelten közhasznú alapítványi, közalapítványi vagy egyesületi forma, 
 • alapító okiratában, vagy alapszabályában meghatározott célja megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek valamelyikét látja el (támogatott tevékenység): 
  • vér vagy szervszállítás, 
  • betegszállítás, 
  • gyermekmentés vagy szállítás, 
  • koraszülött mentés vagy szállítás 
  • gyermekedukáció 
  • bűnmegelőzés 
  • hátrányos helyzetűek segítése 
 • Legalább 5 évvel ezelőtti nyilvántartásba vétel, és ugyanezen időponttól megszakításmentes, igazolható és jelenleg is aktív működés Magyarország területén. 
 • Az adományban részesült szervezetek 2 évente pályázhatnak újra az Abroncsadományozási Programban. 
A jelentkezés benyújtásának módja: az erre a célra létrehozott alábbi weboldalon, amelynek címe: hankookadomany.hu. Ezen a weboldalon van lehetőség a kötelezően csatolandó dokumentumokat szkennelt formában feltölteni.

Az érvényes jelentkezés minimális tartalma:
 • 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat a szervezet létezésének és közhasznú státuszának igazolására 
 • az érintett gépjárművek teljes forgalmi engedélyének másolata, 
 • a támogatott tevékenység rövid bemutatása, mely minimálisan tartalmazza a szervezet által végzett, támogatott tevékenységfajta megnevezését, ennek földrajzi területét és számszerű eredményeinek rövid bemutatását (pl: használt autók száma, éves futott átlag km, ellátott esetek/érintettek száma,) 
 • a program keretén belül elérhető abroncsok közül az igényelt abroncs méretének és fajtájának (téli vagy nyári) megjelölése (a program keretében elérhető abroncsméretek és fajták köre a program weboldalán található ’Pályázom’ menüpont alatt megtekinthető és kiválasztható) 
A programra való jelentkezés hiánytalan benyújtásának határideje: 2014.06.30.

A beérkező igények elbírálása: A kiírásnak megfelelő, érvényes jelentkezések között a program kiírója – a program anyagi kerete erejéig és a kért abroncsok elérhetőségének függvényében – saját hatáskörében dönt. A cél a leginkább támogatásra szoruló szervezetek segítése, annak érdekében, hogy a program társadalmi hasznosságát maximalizálja.

Értesítés: A Hankook Tire Magyarország Kft nyertesség esetén elektronikus úton a jelentkezés benyújtásakor megadott e-mail címre küld értesítést a pályázónak. A Kedvezményezettek listáját a program weboldalán (www.hankookadomany.hu) is közzétesszük. A nyertesek a gumiabroncsokat kizárólag a Társaság rácalmási székhelyén vehetik át (2459 Rácalmás, Hankook tér 1.), előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb 2014.09.15-ig.

Egyéb rendelkezések: A programra való regisztrációval a jelentkező szervezet
 • hozzájárul ahhoz, hogy az adomány átadásához kapcsolódó médiaeseményen a Hankook Tire Magyarország székhelyén vagy más, később megjelölendő helyszínen részt vesz, és hogy a pályázat eredményeinek kommunikációjában nevét a Társaság felhasználja 
 • vállalja, hogy amennyiben van saját honlapja, azon legalább 12 hónap időtartamig a Hankook logót feltünteti és a pályázatban érintett járművén, vagy járművein a Társaság logóját matrica formában elhelyezi, azok állapotáról gondoskodik. elismeri, hogy a programra való regisztráció szabályait, a jelentkezés részleteit megismerte és az elbírálás gyakorlatával egyetért. 
Online pályázat itt: http://www.hankookadomany.hu/palyazomFriss információ! 2014-09-26

93 polgárőr szervezet kapott új abroncsot szolgálati járművére! További részletek ide kattinva olvashatóak.