2009. augusztus 3., hétfő

Ismét Nagykállóban ünnepeltek a szabolcsi polgárőrök

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség egyesületei ismét Nagykállóban, a sportpályán vertek sátrakat, gyújtottak tüzeket. Kora reggel már lobogott a tűz, olvadt a zsír, pirult a hagyma. A IX. Megyei Polgárőr Napot rendezték a házigazda város önkormányzatának segítségével. Kitelepültek az árusok, megtekinthették az érdeklődők - és voltak bőven - a polgárőr kellékeket, eszközöket és ruházatot, de a bemutató mellett vásárlási lehetőség is volt. Mire az egyesületek sorakozójára ? és a Kállai Kettős Hagyományőrző Egyesület táncosainak műsorára ? sor került, a Nyíregyháza-Borbánya Polgárőr Egyesület őzpörköltje, az orosiak birkája és a többiek sok-sok finomsága alatt az időben meggyújtott tűz már vígan pattogott. Sőt sokan előtte már megsütötték kolbászukat, lacipecsenyéjüket is, hogy a fárasztó és korai utazás után bőségesen früstökölve, tele hassal indulhassanak a főzőversenynek, a napi programnak. Annál is inkább, mert új színfoltként az idén a polgárőrök a sportpálya melletti strandot ingyen igénybe vehették. 

A Kállai Kettős impozáns műsorát követően Juhász Zoltán Nagykálló polgármestere a házigazda jogán köszöntötte a megye polgárőreit, köszönte meg a települések polgármestereinek és önkormányzatainak a civil szervezet részére nyújtott segítséget, a polgárőröknek pedig önzetlen munkájukat. Megelégedéssel nyugtázta, hogy a rendezvényen évről évre egyre több barát jön össze.

A megyei közgyűlés és a megye lakossága nevében Román István alelnök köszönte meg a polgárőrök áldozatos munkáját hangsúlyozva, hogy továbbra is számítanak rájuk. Öröm töltötte el, hogy a polgárőrök között egyre több a polgármester, illetve a képviselő testületek tagjai. Megemlítette, hogy a megyei közgyűlés az év elején egyhangúlag döntött arról, hogy együttműködési megállapodást köt a megyei polgárőr szövetséggel.

Molnár László r. ezredes a SZSZBMRFK rendészeti igazgatója, főkapitány-helyettes hangsúlyozta, hogy a polgárőrséget a rendőrség legfőbb stratégiai partnerének tekinti. A napi tevékenységként megélt szolgálatukat önzetlenül, szabadidőben látják el, amiért külön köszönetét fejezte ki. 

Csóra György OPOSZ alelnök a rendezvényre jövet azon gondolkodott ? és ezen gondolatait a megnyitó résztvevőivel is megosztotta, hogy mennyit is tettek ez év alatt az ország polgárőrei a több millió óra szolgálat alatt önként vállalt kötelezettségeik eredményes végrehajtása érdekében. A sajtó munkatársai előtt kifejtette, hogy nem csak a közterületi jelenlét a fontos, de jelentős erőfeszítéseket kell tenni ? és tesznek is ? az ifjúság, az idősek védelmében, a karitatív tevékenység területén. Az egységes felkészítés, a korszerű oktatási rendszer mellett hangsúlyozta a Szövetség egységének, az eddig is mindig szem előtt tartott pártsemlegességnek a jelentőségét. A falu/város/település őrség kérdésében annak a véleményének adott hangot, hogy az önkormányzatok 90%-ának a polgárőrség megfelel, hiszen költségvetésük, pénzük nincs a fentebb említett, vizionált formáció működtetésére. Ráadásul a központilag egységesen irányított, ugyanakkor a településeken élő kapcsolattal, tapasztalattal, önkéntes szolgálatban lévő polgárőrökre demoraziálóan hathat egy fizetett településőrség. Akár el is fordulhatnak egyesek a jól működő, hosszú évek alatt kiforrott szervezetté vált Polgárőr Szövetségtől. Vízió az is, hogy bizonyos esetekben ezek az új, kiforratlan, kiképzetlen, tapasztalat nélküli szerveződések esetleg nyomozati hatáskört is kaphatnának. Ez a politikus propagandafogás sokat árthat a Polgárőrségnek. Csak felkorbácsolja a kedélyeket, de nem vezethet kézzelfogható eredményre. Nem is beszélve az Alkotmány, a Rendőrségi Törvény stb. változtatásának problematikájáról.

Az alelnök hangsúlyozta az ügyészi, bírói gyakorlat jelenlegi gondjait. Az egységes szemlélet hiányát, azt, hogy nem védi meg a jogszerűen intézkedő rendőrt kellően, annak polgári peres úton kell érvényesíteni jogait még akkor is, amikor hivatalos személy ellen történtek a cselekmények. A rendőrt, polgárőrt, pedagógust stb. közszolgálat ellátása során meg kell védeni egységes értelmezéssel és egységes gyakorlattal a bírói, ügyészi munka során.

Dr. Túrós András nyugállományú rendőr altábornagy az Országos Polgárőr Szövetség elnöke

egy évvel ugyanitt hangsúlyozta a sajtónyilvánosság fontosságát, azt, hogy ebben a tekintetben még van lemaradás. Csóra György is azt erősítette, hogy ?Jó bornak is kell a cégér? elvet nekik is követniük kell. Ezért az OPOSZ-nak a szóvivői posztját létrehozzák, melyet Pállfy István vállalt el, de mellette prominens, más ismert újságírók, szerkesztők, riporterek is segítik a jövőben ezt a területet.

A megyei elnök Somogyi János mielőtt a jutalmak átadására, majd rendőrség, illetve a helyi Dragon Sport Egyesület önvédelmi - látványos, előbbiek akciókban gazdag, pirotechnikától sem mentes - bemutatójára került volna sor, bejelentette, hogy a rendezvényen kerül aláírásra a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség közötti Együttműködési Megállapodás, majd az elismerő szavaktól és nem utolsó sorban a felsorakozott nagy számú fegyelmezett polgárőr látványától meghatódva, rövid megnyitó beszédének végén így summázott nagy elégedetten:

- Minden évben többen vagyunk. 

Az elismerések, jutalmak átadását követően kihirdették a főzőverseny eredményét is:

1. helyezést Levelek Polgárőr Egyesület csülökpörköltje,
2. helyezést Szatmárcseke Polgárőr Egyesület kukoricás töltött káposztája, míg a 
3. helyezést Kemecse Polgárőr Egyesület csülökpörköltje vívta ki.

Kép és szöveg: Tanyik József