2009. augusztus 13., csütörtök

Már papíron is együttműködik a megye közgyűlése és polgárőrei

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés még az év elején egyhangúlag döntött arról, hogy együttműködési megállapodást köt a megyei polgárőr szövetséggel, hiszen a gyakorlatban, a mindennapok során már évek óta szoros munkakapcsolatban vannak egymással. Hogy ezt hivatalossá is tegyék, együttműködési megállapodás formájában írásban is rögzítették a közös feladatokat, ezzel még inkább segítendő a megye lakosságának biztonságérzetének növelését, a közbiztonság erősödését.

A dokumentumban rögzítették az együttműködés alapelveit. Ebben a Megyei Önkormányzat elismeri a Megyei Polgárőr Szövetségen belül végzett önkéntes közrendvédelmi, vagyonvédelmi, természet- és környezetvédelmi, valamint a gyermek- és időskorúak védelmét szolgáló bűnmegelőzési tevékenységet, annak szükségességét és társadalmi hasznosságát. Az együttműködés során alapelvként jelentkezik a törvényesség, a célok megvalósításában meglévő érdekazonosság, a bűnmegelőzés társadalmi hátterének szervezetté tétele, valamint egymás önállóságának tiszteletben tartása. Közös a törekvés annak elősegítésére, hogy az együttműködés serkentse a települési önkormányzatok és polgárőr egyesületei közötti kapcsolatok rendszeressé tételét, a helyi lakosság szélesebb körű bevonását a társadalmi bűnmegelőzés feladatainak megvalósításában. 

A két fél rögzítette azokat a feladatokat, amelyeket az együttműködés során magára nézve vállal. Ennek során a Megyei Önkormányzat az együttműködéssel kapcsolatos feladatok koordinálásával, a Megyei Polgárőr szövetség elnökségével való közvetlen kapcsolattartással a Megyei Közgyűlés Önkormányzati, Rendészeti és Területfejlesztési Bizottsága elnökét bízza meg. A Megyei Polgárőr Szövetség rendezvényein, az elnökség ülésein meghívás alapján rendszeresen képviselteti magát. Anyagi lehetőségei szerint akár jelképesen is támogatja a Megyei Polgárőr Szövetség munkáját, tevékenységét. Alkalomszerűen helyiség biztosításával segíti a Megyei Polgárőr Szövetség rendezvényeinek megtartása. Tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy a megye minél több településén megalakuljanak és működjenek a lakosság társadalmi bűnmegelőzési szervezetei, egyesületei. Elősegíti a Megyei Polgárőr Szövetség közhasznú tevékenységének népszerűsítését. Segíti a polgárőr vezetők, tisztviselők képzését, feladataik eredményesebb ellátására történő felkészítését. 

A Megyei Polgárőr Szövetség részéről pedig az együttműködéssel kapcsolatos polgárőr feladatokat a megyei elnökség koordinálja. A Megyei Polgárőr Szövetség elnöke képviseli a polgárőrséget a Megyei Közgyűlés Önkormányzati, Rendészeti és Területfejlesztési Bizottságában. A Megyei Közgyűlésen meghívás alapján a megyei elnökség rendszeresen képviselteti magát. A megyei szövetség folytatja a polgárőrség szervezeti kiépítését a megyében. A helyi önkormányzatokkal együttműködve kezdeményezi további polgárőr szervezetek megalakulását, segíti egyesületté válásukat, a megyei és az országos szövetséghez történő csatlakozásukat, működési feltételeik megteremtését. Kezdeményezi és szervezi a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) bűnmegelőzési program bevezetését, figyelemmel kíséri működését. A polgárőr egyesültek, szervezetek munkájukban kiemelt figyelmet fordítanak a bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok ellátása mellett a természet és környezetvédelemre, a közösségi értékek megóvására. 

A dokumentum arra is kitér, hogy a felek az együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósulásának helyzetét kétévente egy alkalommal a megyei polgárőr küldött értekezleten, illetve a Megyei Közgyűlés Önkormányzati, Rendészeti és Területfejlesztési Bizottsága ülésén értékelik. Arról is megállapodtak, hogy kölcsönösen elismerik a tartalmas együttműködés megteremtésében legkiemelkedőbb munkát végző személyeket. 

Az "i" betűre a pont felhelyezése, vagyis az aláírás legkézenfekvőbb helyének és idejének a IX. Megyei Polgárőr Nap bizonyult. Az év során ugyanis a polgárőr társadalom itt gyűlik össze legnagyobb számban, itt vannak minden egyesülettől a tagok, az eseménynek tanúi lehetnek a rendőrség, a katasztrófavédelem, az önkormányzatok, nem utolsó sorban az Országos Polgárőr Szövetség képviselői.

Ha pedig az alkalom adott, akkor Román István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke és Somogyi János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség elnöke nem habozott: az ünnepségen az elismerések átadását követően asztalhoz ültek és a felsorakozott polgárőrök, valamint a meghívott vendégek egyszersmind mint tanúk előtt kézjegyükkel látták el az Együttműködési megállapodást.

Tudósító: Tanyik József