2023. március 23., csütörtök

Évértékelő közgyűlés Szakolyban

A Szakolyi Polgárőr Egyesület 2023. március 03-án megtartotta a 2022. évi évértékelő és részleges tisztújító közgyűlését.

Bacskai Erzsébet Úrhölgy Polgármester mint a közgyűlés levezető elnöke köszöntötte a megjelent Polgárőröket  és meghívott vendégeinket:

-Tóth Attila r. alezredes urat a Nyíregyházi Rendőr-kapitányság kapitányság vezetőjét,
- Farkas János Zoltán r. százados urat a Balkány Városi Rendőrőrs parancsnokát,
- Papp János urat a XI. számú régió Járási koordinátorát, a Nagykállói Polgárőrség elnökét,
- Dr. Obsitos Erzsébet Jegyző Úrhölgyet, Molnár János urat a Geszterédi Polgárőrség elnökét és
- Dán Gábor urat a Szakolyi Tűzoltóság parancsnokát.

Sinka György elnök részletesen ismertette szakmai beszámolójában a 2022. évi eredményeket, eseményeket és a kiemelt szolgálatokat.

Rényai János László elnökhelyettes pénzügyi beszámolójában beszámolt az egyesület  2022 . évi gazdálkodásáról és ismertette a közgyűléssel a 2023 évi költségvetési tervezetünket.                                                                                                                            

Vadon Pál a Felügyelő Bizottság tagja beszámolt az egyesület 2022 évi éjjeli szolgálatok számáról a szolgálati gépkocsi km futásáról, és azok elemzéséről.

A 2022. évi beszámolókat és a 2023. évi költségvetési tervet a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta.

Meghívott vendégeink hozzászólásaikban az alábbiak szerint értékelték egyesületünk 2022. évi munkáját:

- Tóth Attila Nyíregyházi Rendőrkapitányság kapitányság vezetője hozzászólt: Köszöntötte a vendégeket, elismerését fejezte ki. Elmondta, hogy mindig szívesen jön a településre, szívből gratulált a település vezetőségének és örömmel hallja, hogy a település vezetősége ennyire támogató a polgárőrség felé. Ritkán hall ilyen részletes beszámolót látszik, komolyan veszik ezt a kötelezettséget a közgyűlés felé. Nagyon ritka, hogy a polgármester, mint levezető elnök aktívan részt vesz egy civil szervezet közgyűlésén. Költségvetésből látható, hogy abból a kevés kis összegből milyen jól gazdálkodik a polgárőr egyesület. Bűncselekmények szempontjából a település jónak mondható. Megköszönte a polgárőrök áldozatos munkáját. 

- Papp János a XI. számú járás koordinátora, a Nagykállói Polgárőrség elnöke: Köszöntötte a jelenlévőket, tájékoztatta a vendégeket, hogy Somogyi János vármegyei elnök betegsége miatt nem tudott eljönni a közgyűlésre. Két témában szólt hozzá az egyik, hogy a Vármegyei Polgárőr Szövetség részéről az 2023. évi működési támogatás várhatóan sajnos csökkenni fog. A másik témában pedig tájékoztatta, hogy a polgárőr egyesület kapott egy EDR rádiót, mellyel fel lesz szerelve a polgárőrség és majd ezen kell bejelentkeznie a csapatoknak szolgálat előtt. Megköszönte a polgárőrök egész éves munkáját. 

A 2022. évi kiváló Polgárőr feladatok ellátásáért az alább megnevezett polgárőrök kaptak elismeréseket:

Tóth Attila úr Rendőrségi elismerést adott át /oklevél, tárgyjutalom és virág/
Gulyás Sándornénak és
Popovics Istvánnénak

Papp János úrtól megyei elismerést /oklevél és tárgyjutalom/
Elek Ilona és 

Id. Takács Miklós

Sinka György elnök jubileumi okleveleket adott át az alább megnevezett polgárőröknek:

10. éves polgárőr szolgálatért : 
Vizniczki István

15. éves polgárőr szolgálatért : 
Berzsán István,
Horváth Ignác

20. éves polgárőr szolgálatért : 
Balázs Józsefné, 
Gulyás Sándorné,
Győri László,
Szűcs József, 

Terebesi Illésné,

Tóth Attila,

Végvári Sándor

30. éves Polgárőr szolgálatért : 
Katona Imre, 

Rényai János László, 

Id. Takács Miklós, 

Vadon Pál

Sinka György elnök ismertette az önkormányzati támogatásban részesülő polgárőrök   névsorát  akik 1,5 – 1,5 m³ tűzifát kaptak:
Gerda Zoltán,
Gulyás Sándorné,
Nagy István,
Somogyi István,
Tóth Attila,
Tóth Levente Tamás

Részleges tisztújítás alkalmával a közgyűlés egyöntetű szavazással megválasztotta Vadon Pál urat a Felügyelő Bizottság elnökének és Győri László urat a Felügyelő Bizottság tagjának.

A közgyűlés végén Sinka György elnök köszöntötte Nőnap alkalmából egy-egy szál virággal a közgyűlésen résztvevő polgárőr és meghívott hölgyeket.

A közgyűlés bezárása után a jelenlévőket az egyesület egy finom vacsorával vendégelte meg.


Fotók és szöveg: Sinka György egyesület elnök