2020. július 8., szerda

OPSZ közlekedésbiztonsággal kapcsolatos pályázat 2020.

Az Országos Polgárőr Szövetség (továbbiakban: OPSZ) támogatási kérelmet nyújtott be a KTI Nonprofit Kft-hez oktatás, felkészítés, védtelen közlekedők biztonságát növelő akciók, ifjú polgárőrök ismeretterjesztő és motivációs programjainak megvalósításához. A kérelem elfogadásra került, ezért a megvalósításhoz ez a pályázat kerül kiírásra. 

A megyei/fővárosi polgárőr szövetségek és polgárőr egyesületek (Továbbiakban: pályázók) az alábbi közlekedésbiztonsággal kapcsolatos programelemekre pályázatot nyújthatnak be az OPSZ felé. 

Az alapvető feladatok az „Egy iskola egy polgárőr program”-hoz, s a polgárőrök közlekedésbiztonsági képzéséhez kötődnek. 

A pályázók a pályázat keretei között az alábbi tevékenységeket valósíthatják meg: 

– közlekedésbiztonsági témájú rendezvények szervezése, lebonyolítása 

– közlekedésbiztonsági témájú ismeretterjesztő anyagok előállítása 

– oktatási segédanyagok és oktatási segédeszközök készítése, gyártása 

– oktatások, tréningek szervezése, megvalósítása 

– kis értékű ajándékok, reprezentációs anyagok készítése, beszerzése 

– táboroztatással összefüggő teljeskörű ellátás biztosítása (szállás, étkezés) 

– kommunikációs feladatok (beszerzések, kampányok, stb.) 

– közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése