2019. március 29., péntek

Kisvárdai Polgárőr Egyesület 4600 órát szolgált településük biztonságáért


Március 23-án szombaton tartotta hagyományos évértékelő közgyűlését a Polgárőr Egyesület Kisvárda, melyen meghívott vendégként – a polgárőrök és családtagjaik mellett – részt vett Jászovics László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese; dr. Balogh Barnabásr.ezredes, kapitányságvezető; Gyarmati János r.alezredes, közrendvédelmi osztályvezető és Váradi László, megbízott járási koordinátor.

Az első napirendnek megfelelően Vaszily Sándor, a Polgárőr Egyesület Kisvárda elnöke számolt be a 2018-as esztendő tartalmas szolgálati napjairól, melyet mindig az OPSZ, a Megyei Polgárőr Szövetség iránymutatása, valamint az egyesület alapszabályában foglaltak szerint végeznek.

Feladataikat gyalogosan, illetve a rendelkezésükre álló két motorkerékpárral, valamint egy szolgálati személygépkocsival végzik. Együttműködési megállapodásaiknak megfelelően, mindig rendelkezésére állnak a helyi önkormányzat, a rendőrség különböző felkéréseire, de mindig számíthatnak önkéntes szolgálataikra a környező települések önkormányzatai, a helyi iskolák, alapítványok, civil szervezetek, egyesületek, sport klubok, de még a MÁV is.

"4373 órát voltunk szolgálatban 2018-ban, mely önálló tevékenységekből, külterületi munkákból, rendezvénybiztosításokból és a rendőrséggel történő közös szolgálatból tevődik össze. Ezen kívül, a Közterület Felügyelettel 227 órát teljesítettünk közösen, így összesen 4600 órát szolgáltunk tavaly.” - adott tájékoztatást számokban is Vaszily Sándor, majd részletesen sorolta a tavalyi év kiemelt eseményeit, az általuk is biztosított helyszíneket, rendezvényeket. Mindezeken kívül, a bűnmegelőzés érdekében, parkolókat, bevásárló központokat, zárt kerteket, kegyeleti helyeket, erdőket, szőlőket, vasút állomásokat és busz-pályaudvarokat is folyamatosan ellenőriznek akár önállóan, akár a mezőőrökkel, a Közbiztonsági Alapítvány szervezésében.

„Polgárőreink példamutatóan látják el feladatukat, panasz sohasem érkezik ránk. Ezúton mondok köszönetet polgárőreinknek és megértő, támogató hozzátartozóiknak azon önkéntes áldozatvállalásukért, amit városunk közrendjének szilárdítása érdekében, szabadidejüket felhasználva tesznek, az állampolgárok biztonsága érdekében.” - mondta az elnök, akinek beszámolója után az egyesület gazdasági és pénzügyi helyzetéről Sebestyén Sándorné, gazdasági vezető adott részletes tájékoztatást.

Elhangzott, hogy az 50 fős egyesület 2018-ban is a tagdíjból, a pályázati pénzekből, és a Kisvárda Város Önkormányzata által utalt támogatásból tartotta fent magát. A Megyei Polgárőr Szövetség által kiírt pályázatokban folyamatosan részt vettek, ráadásul minden egyes benyújtott projekttel sikeresen, amelyek pénzügyi elszámolásai mind a szakmai, az alaki, a tartalmi és a formai követelményeknek megfeleltek. Bevételeiket tavaly is növelte az adó egy százalékából befolyt összeg, melyet ezúton is köszönnek minden felajánlónak.

A közgyűlés a jó ízű falatok elfogyasztása előtt - ahogyan az lenni szokott - díjátadásokkal zárult. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség díját Papp Szilvia, Durucz János és ifj. Vaszily Sándor érdemelte ki.

A Polgárőr Egyesület Kisvárda díját pedig Czérna Ibolya, Fejes Attila és Demeter Tamás kapta.

- Durucz Gabi -