2018. november 19., hétfő

OPSZ elnöki körlevél

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke körlevélben ad tájékoztatást valamennyi polgárőrnek az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályaival kapcsolatos feladatokról. 

Valamennyi Polgárőr Egyesület Elnökének
Székhelyén

Tárgy: Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban a polgárőrök feladatai

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Mint Ön előtt is ismert, A Magyar Közlönyben megjelent az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól szóló 178/2018. (10. 2.) Korm. rendelet, mely 2018. október 15-én hatályba is lépett. A kormányrendeletben írtak egységes értelmezése és a feladatok szakszerű, egységes végrehajtása érdekében dr. Balogh János r. vezérőrnagy országos rendőrfőkapitány úrral egyetértésben kiadom az alábbi

KÖRLEVELET.

A polgárőrség civil szervezet, és a lakosság bizalmából működik, a szolgálatot ellátó polgárőrök pedig a polgárőr törvényben meghatározott alapfeladataik napi végzése során találkozhatnak ezzel az új szabálysértéssel és a polgárőrség karitatív elkötelezettségét, tevékenységét is figyelembe véve kell a szabálysértést elkövetőkkel szemben a jogszabály végrehajtásában közreműködni.
Ez a közreműködés általában a település biztonsága érdekében a rendőrhatóság képviselőjének, a rendőrjárőrnek vagy a körzeti megbízottnak való jelzésadását jelentheti, amennyiben a polgárőr észleli ezt a szabálysértést.
Ezen az általános feladaton túl a bevezetőben írt kormányrendelet úgy határozza meg a polgárőrség feladatát, hogy
„Az ideiglenes tárolásba vett ingóságok helyszíni őrzésében szükség szerint azok elszállításáig a polgárőrség is közreműködhet.”
Ez azt jelenti, hogy a szabálysértést elkövető személy hatósághoz történő előállítás során a szabálysértés helyszínén hátrahagyott ingóságoknak a kijelölt ideiglenes tárolóhelyre történő elszállításáig kizárólag azok helyszínen őrzésében az intézkedő rendőr felkérésére közreműködhetnek, ha kapacitással rendelkeznek a feladat elvégzésére.

Kérem, hogy a körlevelem tartamát az eredményes és szakszerű szolgálatellátás érdekében minden polgárőr társukkal megismertetni szíveskedjen.

Budapest, 2018. november 09.

Tisztelettel:
Dr. Túrós András

Levél pdf formátumban itt olvasható