2017. május 11., csütörtök

Évzáró értekezletet tarott az Obsitos-Őr Polgárőr Egyesület


Évzáró taggyűlését tartotta az elmúlt hét végén a leveleki polgárőrség, amire meghívást kapott a megyei polgárőrvezetés, a körzeti rendőrőrs vezetője és a körzeti megbízott is. 

Az egyesület első napirendi pontja az alapszabály módosítása volt, mely tartalmazta többek között a civil szervzetek törvényes keretek közötti működését, lehetőséget adva a szabályos működésre, támogatások, pályázatok benyújtására a hivatalos szervekkel való együtt működésre.

Az alapszabályzat változásának ismertetéséhez hozzászólás nem volt, így annak változását a tagság, szavazással elfogadta.

Második napirendként Majláth György, az egyesület vezetőjének beszámolója következett, ami az elmúlt időszakban elvégzett munkájukról szólt. A lakosságra főleg az idősebb korosztályra való odafigyelés, a rendőrökkel közösen végzett munkájuk, a fiatalok éjszakai szórakozásának ellenőrzése, a településünkön megtartott rendezvények biztosítása. Büszkék rá, hogy munkájuknak látszik az eredménye. Megköszönte azt a sok támogatást, amit az egyesület kap a civilektől és az önkormányzattól. Beszámolt az egyesület anyagi helyzetéről, összegszerűen a bevétel kiadásról. 

Az értekezleten felszólalt a körzeti rendőrőrs vezetője, aki elismeréssel beszélt az elvégzett közös munkáról. Hozzászólt a megyei vezetés részéről megjelent képviselő és település polgármestere is. 

Végezetül oklevelek és jutalmak átadására került sor, amit vacsora és vidám hangulatú beszélgetés zárt.

További képek ide kattintva érhetőek el.