2017. április 21., péntek

Pályázati kiírás "polgárőr város, polgárőr község" cím elnyerésére

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége határozata alapján országos pályázatot ír ki.

A pályázat célja: azon városok, községek és fővárosi kerületek önkormányzatainak elismerése – a polgárőr egyesület munkáját is figyelembe véve –, amelyek vezető szerepet játszanak a polgárőr mozgalomban, valamint a helyi közrend, közbiztonság, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében hatékony támogatói és kezdeményezői a társadalmi bűnmegelőzésnek.

Pályázati feltételek, illetve a benyújtás módja: 
  1. a pályázaton részt vevő településen legalább 5 éve hatékony és eredményes polgárőr egyesület működjön; 
  2. a helyi polgárőr egyesületnek a pályázó városban illetve fővárosi kerületben legalább 5 fő, a pályázó községben legalább 3 fő ifjú polgárőr tagja legyen; 
  3. a település önkormányzata úgy anyagilag, mint erkölcsileg támogatója legyen a polgárőr egyesületnek; 
  4. a település rendelkezzen bűnmegelőzési koncepcióval, amelyet az önkormányzat képviselő testülete a pályázat benyújtása előtt legalább egy évvel fogadott el; 
  5. legyen stabil a település bűnügyi helyzete, a helyi bűnmegelőzési tevékenységben pedig jelentős fejlődést tudjanak felmutatni. 
A pályázatot a település polgárőr egyesülete és önkormányzata közösen kell benyújtsa az OPSZ felé, a polgármester és az egyesületi elnök aláírásával az illetékes megyei polgárőr szövetség útján, annak írásos egyetértésével és támogatásával;

Csatolni kell a pályázat anyagához a területileg illetékes rendőrkapitányság vezetőjének támogató nyilatkozatát.

A pályázat benyújtásának határideje: 

A pályázatot az Országos Polgárőr Szövetség Elnöki hivatala titkárságára /1077 Budapest, Király u. 71./ címre írásban kell benyújtani 2017. június 01-én 13.00 óráig, a kozpontiiroda@opsz.hu e-mail címre (beszkennelt formában). 

Postai feladás esetén az elbíráláskor a postai bélyegző lenyomatán szereplő dátum és időpont az irányadó.

A határidőn túl benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság nem veszi figyelembe!

A pályázat elbírálásának határideje:

Az OPSZ elnökségi ülése (a bíráló bizottság javaslata alapján) 2017. június 09.-én hozza meg határozatát a tárgyévi pályázatok azon nyertes városairól, községeiről és fővárosi kerületéről, amelyeknek polgármesterei átvehetik az Országos Polgárőr Szövetség „Polgárőr Város”, „Polgárőr Község” vagy „Fővárosi Polgárőr Kerület” díszoklevelét.

A nyertes település (fővárosi kerület) pályázaton részvevő polgárőr egyesülete 100 ezer forint működési támogatásban részesül.

Az elnökség döntéséről az OPSZ Elnöki hivatal a pályázókat legkésőbb 2017. június 14-ig írásban értesíti.

A pályázaton nyertes önkormányzatok polgármestereinek a cím (díszoklevél) átadására az Országos Polgárőr Nap keretében kerül sor. Az Országos Polgárőr Nap tervezett helyszíne és időpontja: Nyíregyháza, 2017. június 17. (szombat)