2016. augusztus 26., péntek

Polgárőrség feladatai a tanévkezdés biztonságáért

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a szokásoknak megfelelően 2016. évben is elindítja a „Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért” programot, amely az tanévkezdéstől, október 16-ig tart.

A tanévkezdés biztonsága érdekében meghirdetett akció során a polgárőröknek önállóan, illetve a rendőrség állományával szoros együttműködésben, bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában kell részt venniük. 

A „Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért” akció kiemelt céljai: 
  • Az óvodák és iskolák környékén a gyermekbalesetek megelőzése, kiemelt figyelemmel a gyalogosátkelő helyeken való áthaladásra. 
  • A gyermekek sérelmére irányuló jogsértő cselekmények megakadályozása, segítség nyújtása a gyermekekre veszélyt jelentő személyek távoltartásához, jelzés adása a jogsértő magatartásokról az illetékes hatóságoknak és az oktatási intézmények vezetőinek. 
A programban részt vevő polgárőr egyesületek feladatai: 
  • A programban részt vevő polgárőrök felkészítése.
  • A feladatok és intézkedések összehangolása a rendőrökkel, pedagógusokkal.
  • Az akcióban részt vevő polgárőrök feladataik végrehajtása során legyenek példamutatóan körültekintőek és fegyelmezettek, lehetőség szerint a feladatok végrehajtásába vonják be a felső tagozatos diákokat és a szülőket.
  • Keressenek fel olyan iskolákat is amelyekkel eddig nem volt kapcsolatuk és ajánlják fel az iskola bevonását az „Egy iskola – egy polgárőr! programba.
  • Használják fel az évek során megszerzett tapasztalatokat a program eredményes végrehajtása érdekében.
A programban részt vállaló polgárőrök a feladatok teljesítésénél tartsák be a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvény előírásait, különös tekintettel a jelzőőri tevékenységre és a jelzőőr felszerelésére.