2015. május 15., péntek

Módosították a polgárőrségről szóló törvényt

164 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 2015. május 12-én módosította a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvényt az Országgyűlés.

Bíró Márk, dr. Hörcsik Richárd és dr. Vas Imre országgyűlési képviselők által benyújtott módosítási javaslat értelmében megjelenik az ifjú polgárőr szerepkör, amely lehetővé teszi a 14 és 18 év közötti fiatalok önkéntes szerepvállalását a szervezet munkájában

A jogszabály rögzíti ennek szabályait és meghatározza, hogy az ifjú polgárőr a feladatai ellátása keretében közreműködhet például az állampolgárok tájékoztatásában, jegyzőkönyvek és más iratok előkészítésében, katasztrófák elleni védekezésben és helyreállításban, elvett dolog őrzésében és szállításában, a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében, az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában, vagy akár a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben.

A törvény rendelkezik az ifjú polgárőr igazolvánnyal történő ellátásának jogszabályi feltételeiről, annak tartamáról, kiadásának menetéről.

Döntöttek arról, hogy az Országos Polgárőr Szövetség legfelsőbb szerve az öt évre választott polgárőr egyesületek és a területi polgárőr szövetségek képviselőiből álló küldöttgyűlés. Emellett pontosították a tagság fogalmát, módosították a polgárőr Szolgálati- és Etikai Szabályzatok megszegésekor alkalmazható intézkedéseket.

A honatyák bővítették a területileg illetékes polgárőr szövetségek szerepét is. Például meghatározták, hogy megyénként csak egy polgárőr szövetség működhet, és egyben pontosították annak feladatát, szerepkörét, tagságát. 

A törvény a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

Forrás: OPSZ