2014. május 6., kedd

Évet értékeltek a Szakolyi Polgárőrök

A Szakolyi Polgárőr Egyesület 2014 január 31-én megtartotta a 2013. évi Közgyűlését. 

Sinka György a Szakolyi Polgárőr Egyesület elnöke szakmai beszámolójában részletesen tájékoztatta a közgyűlés tagjait és a meghívott vendégeket.

Kiemelte, hogy a Polgárőrség nappali szolgálatban 175. alkalommal 2005 órát, éjjeli szolgálatokban 28. csapat 326 esetben 3667 órát, összesen 5672 órában teljesített szolgálatot.

A nappali szolgálatok zömét az Arany János Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium előtt és annak területén végezték közlekedés biztonsági és bűnmegelőzési céllal.

Az egyesület tagjai a korábban megkötött Együttműködési megállapodásokban leírtak alapján, valamint a vonatkozó elvárások, jogszabályok és törvények maradéktalan betartása mellett szervezetten, fegyelmezetten végezték az önként vállalt, díjmentes szolgálataikat.


Az Egyesület 2013. évi kiemelt eseményei:
  • 2013.03.14-16 között a katasztrófa helyzet idején a rendőrséggel közösen nyújtott szolgálati idővel 18 órától reggel 05 óráig 4-4 gépkocsival láttak el.
  • 2013.04.12-14 között megrendezett Dél-Nyírségi tereprally bajnokság és Toolimpex kupa verseny alkalmával a szervező bizottság felkérése alapján 04.13-án 21 fővel, 04.14-én 14 fővel biztosítottuk a rendezvény településünket érintő útvonalát.
  • 2013.06.29-én az Országos Polgárőr Napon Pannonhalmán a Sz- Sz- B megyét képviselő 25 fős delegációból 13 fő Szakolyi volt, és az ott megrendezett „VÉRADÁSON „ a 8 fős szabolcsi véradó közül 6 fő Szakolyi Polgárőr volt.
  • 2013.09.14-én megtartott a „ Te Szedd „ hulladék gyűjtő akciót településünkön az egyesületünk szervezte meg a szükséges kellékeket / zsákok, kötöző zsineg, nyomtatványok, stb, / mi biztosí-tottuk. Az akcióban összesen részt vett 125 fő és összegyűjtöttünk 98 zsák hulladékot. Az összegyűjtött hulladék elszállítását, valamint annak nyilvántartását is egyesületünk végezte.
  • 2013.12.07-én tartottak egy Polgárőr Jótékonysági Bált, melynek tiszta bevételét 353,890.- Ft-ot számlájukra betették további működésük támogatására.

Somogyi János úr a megyei Polgárőr Szövetség elnöke elismerően nyilatkozott az Egyesület 2013. évi munkájáról kiemelte, hogy a nagy létszámú Szakolyi polgárőrök munkájára, támogatására bármikor számíthatott, kérte az Önkormányzat vezetőit, képviselőit és a közgyűlésen megjelent Nyírbátori kapitányság képviselőit, hogy a jövőben is mindenben kiemelten támogassák az Egyesület munkáját.

Nagy István r. alezredes úr a Nyírbátor Városi Rendőrkapitányság vezetője hozzászólásában kiemelte, hogy az Egyesület a megváltozott törvényeknek megfelelően végzi bűnmegelőző munkáját és példa értékűnek nevezte a rendőrséggel együttműködő tevékenységét.

Ladik János r. őrnagy úr a Balkányi Rendőrőrs parancsnoka megköszönte a 2013.évi sok közös szolgálat teljesítést a korrekt információkat az egész éves folyamatos rendőrség munkáját segítő együttműködő kapcsolattartást.

Szűcs Gabriella Polgármester asszony a közgyűlés Levezető elnöke, aktív Polgárőr kiemelte, hogy a helyi Polgárőr Egyesület mint az Önkormányzat egyik civil szervezete fegyelmezetten, szervezetten végzi napi tevékenységét. Minden helyi rendezvényen számíthat a polgárőrök térítésmentes szolgálataira. A jövőt illetően további kölcsönös együttműködéséről, támogatásáról biztosította az Egyesületet. Kiemelten kérte a Nyírbátori kapitányság vezetőjét és a jelenlévő beosztott munkatársait, hogy a jövőben is bátran kérjék a közbiztonság javítása céljából az Egyesület tagjainak szolgálatait.

A 2013. évi kiemelkedő munkájuk alapján:

Somogyi János úr a megyei Polgárőr Szövetség elnöke adott át oklevelet és tárgyjutalmat a SZ-SZ-B megyei Szövetség nevében Berzsán István, Szabó János, lfj. Takács Miklós, Varga János, Sinka György részére.

Nagy István r. alezredes úr a Nyírbátori Városi Rendőrkapitányság vezetője adott át a Nyírbátori Rendőr-kapitányság nevében elismerő oklevelet és közlekedés biztonsági egységcsomagot: Elek Sándor, Csontos Tibor részére. Csak közlekedés biztonsági egységcsomagot Sinka György és Szűcs Gabriella kapott.

Sinka György úr az egyesület elnöke az egyesület elnöksége nevében adott át ajándékcsomagot Balogh Tamás, Erdei József, Gulyás Sándorné, Karaffa János, Kovács Ferenc, Marján Csaba, Nagy István, Németh Sándor, Somogyi István, Szabó Piroska, Szűcs András, Szűcs József részére.


Sinka György 
egyesület elnöke

Az eseményről készült képek ide kattintva tekinthetőek meg.