2008. március 10., hétfő

Védelmi Bizottság MVB-14/6/2008

A Megyei Védelmi Bizottság 3/2008. (III.10.) sz. határozata, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 56. § (1) és (2) bekezdésében biztosított jogkör, valamint az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 31. §-a alapján a megye minősített időszaki feladataira való felkészülés és a Védelmi Igazgatási Informatikai Rendszer szakértői moduljának működtetése érdekében a hivatalok, intézmények, gazdálkodó és egyéb szervezetek (adattal rendelkező szerv) részére adatszolgáltatást rendel el.

Kérem, hogy az itt letölthető táblázatot a megyénkben található polgárőr szervezetekre vonatkozóan pontosan kitöltetni és a Megyei Védelmi Bizottság Titkársága címére (Nyíregyháza, Hősök tere 5.) 2008. március 31-ig szíveskedjen megküldeni.

Felhívom az adatszolgáltató (kitöltő) figyelmét, hogy a táblázatot ne változtassa meg, mert az adatbetöltést a rendszerbe ez megakadályozza.

Nyíregyháza, 2008. március 10.

Fülöp István