2012. január 31., kedd

Felhívás - zord időjárás

Tisztelt Elnök Urak!

Az országos rendőrfőkapitány, dr. Hatala József rendőr altábornagy úr a várható, zord, hideg téli időjárással különösen és közvetlenül veszélyeztetett, egyedül álló, idős emberek és a létminimum szélén élők áldozattá válásának megelőzése érdekében az alábbi kéréssel fordult ? az OPSZ elnökén keresztül a polgárőrökhöz:

Kérem Elnök úr szíves intézkedését, hogy a polgárőr-egyesületek az illetékességi területükön szolgálatot ellátó, helyi rendőri erőkkel történő, fokozott együttműködéssel legyenek segítségünkre a kihűléses halálesetek megelőzése terén, a havazással járó veszélyes útviszonyokból adódó, esetlegesen bekövetkező balesetek megelőzésében, a balesetmentes, közúti közlekedés megőrzésében és az állampolgárok tájékoztatása érdekében.

A fentiek értelmében kérem Elnök Urakat:
  • Vegyék fel a kapcsolatot a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok vezetőivel, és a rendőrséggel együttműködve szervezzék az egyesületek a polgárőrök szolgálatát.
  • Az egyesületek vegyék fel a kapcsolatot az önkormányzatokkal is és az e területen tevékenykedő civil szervezetekkel. Csatlakozzanak a karitatív szervezetek akcióihoz, segítsék a melegétel- és italosztást.
  • Szükség esetén jelezzék a szociális rászorultságot az önkormányzatnak (pl. ha nem füstöl a kémény, mert nincs mivel fűteni, vagy ha megtudják, hogy nincs a lakásban áramszolgáltatás, gázszolgáltatás).
  • Tegyék meg a fokozott és gondos polgárőr szolgálat ellátásához szükséges szervezési intézkedéseket, biztosítsák a szélsőséges időjárási körülmények között a polgárőrök szolgálat ellátásának feltételeit.

Tolmácsolva az országos rendőrfőkapitány úr polgárőröknek szóló köszönetét és elismerését kívánok magam is a polgárőröknek sikeres és hatékony szolgálatot.

Budapest, 2012. január 31.

Somogyi János elnök és Dr. Túrós András elnök