2010. május 31., hétfő

Polgárőr fogadalom

POLGÁRŐR FOGADALOM

Én, ...................................... polgárőr fogadom, hogy a Polgárőrséghez önként csatlakozom.

Szabadidőmben, ellenszolgáltatás nélkül bűnmegelőzési szolgálatot teljesítek, településemen közreműködök a közbiztonság megőrzésében, embertársaimat segítem, részt veszek a bűncselekmények és a közlekedési balesetek megelőzésében, a katasztrófák és a vészhelyzetek elhárításában, élen járok a természet és a környezetünk védelmében.

A Polgárőrség eszmeiségéhez, küldetéséhez hű leszek, példamutató életet élek, a hatályos jogszabályokat betartom.

Az önként vállalt polgárőri szolgálatot becsülettel, legjobb tudásom szerint látom el hazám, Magyarország javára.

ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!