2009. augusztus 31., hétfő

Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége a 2009. augusztus 28-án tartott ülésén meghirdette a "Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért" akciót a 2009. szeptember 1-jétől október 15-éig tartó időszakra.

A tanévkezdés idejére időzített akciósorozat során a polgárőrök önállóan és a rendőrség állományával szoros együttműködésben, elsősorban bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában vesznek részt. 

A jelenlét deklarált célja a gyermekek sérelmére irányuló ? a droggal, az alkohollal, a szexuális és vagyon elleni bűncselekményekkel összefüggő megelőzés, valamint a gyermekbalesetek elkerülése.

A "Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért" című akció kiemelt céljaként az alábbi feladatokat határoztuk meg:
  • a tanévkezdés időszakában az iskolák környékén a gyermekbalesetek megelőzése
  • a gyermekek sérelmére irányuló jogsértő cselekmények (kábítószer és pornográf termékek terjesztése, pedofilia és egyéb, erőszakos jellegű események) megakadályozása
  • a gyermekek biztonsága valamennyi állampolgár közös ügye, ezért szükség van a pedagógusok és a gyermekek szüleinek aktivizálására, és bevonására a feladatok végrehajtásába
  • a polgárőr egyesületek kapcsolódjanak be az ORFK által kezdeményezett "iskola rendőre" program megvalósításába.

A megyei polgárőr szövetségek az alábbi, főbb tennivalókra irányítsák tagszervezeteik figyelmét:

a) mozgósítsák a szövetségükhöz tartozó polgárőr egyesületeket az akcióban való részvételre

b) a megyei és a helyi írott és elektronikus sajtó segítségét kérve, az adott régió, illetve település problémáira koncentrálva rendszeresen adjanak hírt, illetve tájékoztatást a bűncselekmények és a közlekedési balesetek megelőzése, az ifjúság védelme érdekében tett lépéseikről és kezdeményezéseik eredményeiről

c) vegyék fel a kapcsolatot az oktatási intézmények vezetőivel, a szülői munkaközösségekkel, és közösen szervezzenek szolgálatokat az általános iskolák környékére közlekedés-biztonsági és baleset-megelőzési célból

d) az "egy iskola egy polgárőr" mozgalom feladatait felvállaló polgárőr egyesületek tagsága járjon élen a tennivalók végrehatásában; a feladatok megoldásába vonják be a felső tagozatos diákokat és a szülőket is

e) az előbbi feladatokon túl nyújtsanak segítséget a gyermekekre veszélyt jelentő deviáns személyek és hajléktalanok távoltartásához, felfedéséhez, jogsértő magatartásuk elhárításához; tapasztalataikról adjanak jelzést az illetékes rendőri szerveknek

f) az akcióban részt vevő polgárőrök feladataikat jól látható módon, a polgárőrséghez való tartozást kifejező öltözékben és jelzésekkel teljesítsék; a végrehajtás során legyenek körültekintőek és fegyelmezettek

g) a polgárőr az iskoláknál jelzőőri feladatok ellátására jogosult a Polgárőr törvény módosítása alapján:

- a polgárőr, a polgárőrség és az óvoda, valamint az általános iskola fenntartójával kötött együttműködési megállapodás alapján ? jogosult a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének elősegítése érdekében az óvodák és általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri feladatokat ellátni;

- a jelzőőr nappal jelzőtárcsával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén piros fényt adó lámpával irányítja a forgalmat; munkáját egyértelműen látható, illetőleg hallható jelzésekkel köteles összehangolni; a jelzőőrnek és jelzéseinek a megállási látótávolságból folyamatosan láthatóknak kell lenniük;

- a jelzőőri feladatokat ellátó polgárőr e tevékenysége során megkülönböztető mellényt köteles viselni, amely jól látható, polgárőrség felirattal van ellátva.

A jelen körlevél tartalmát ismertetni kell a megyei polgárőr szövetségek elnökeinek és a polgárőr egyesületeken keresztül minden polgárőrnek, valamint az akcióban az együttműködő partnereknek a sajtó, a média és az internet útján is.

Budapest, 2009. augusztus 31.

Dr. Túrós András
elnök