2009. február 20., péntek

Pályázati felhívás

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége pályázatot hirdet a nyári idegenforgalmi bűnmegelőzési feladatok végrehajtásának elősegítésére.

A pályázat célja:
 • A nyári idegenforgalmi szezon zavartalan lebonyolításának elősegítése,
 • a kül- és belföldi turisták sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése és visszaszorítása,
 • valamint a kiemelt idegenforgalmi területeken tevékenykedő polgárőr egyesületek megerősítése, a zavartalan működés feltételeinek biztosítása.

A pályázók rendelkezésére álló összeg 8230 millió forint, amelyből egy egyesület által pályázható összeg egységesen egyszázezer (100.000,-) forint.

Az elnyert támogatás felhasználása:
 • a nyári idegenforgalmi bűnmegelőzési feladatok végrehajtását szolgáló működési költségek fedezetére, (pl. üzemanyag-költségek, telefon-költségek, polgárőriroda és egyéb helyiségek bérleti díja stb.)
 • valamint a polgárőr szolgálatot elősegítő tárgyak és eszközök (pl. formaruha, láthatósági mellény, polgárőr jelvény, elemlámpa, mobiltelefon stb.) beszerzésére.

A felhasználásra tervezett (fenti) tételekről pályázati költségvetést kell mellékelni!


A pályázaton való részvétel feltételei:

Pályázhatnak kizárólag a Balatoni, Velencei tavi, Tisza tavi és idegenforgalmi szempontból frekventált településen és a fővárosban működő polgárőr egyesületek, amelyek elszámoltak az előző pályázaton nyert támogatás felhasználásával, és rendelkeznek még a saját polgárőr szövetségük támogató nyilatkozatával (pályázati ellenjegyzésével), továbbá a pályázónak
 • nincs köztartozása,
 • tagja egy megyei polgárőr szövetségnek,
 • bírósági bejegyzéssel rendelkezik,
 • valamint nincs tartozása a saját polgárőr szövetségénél.

A pályázathoz az alábbi adatok csatolása szükségesek:
 • 2008. évi (tényleges) bevétel kimutatása (adatlapon),
 • 2009. évi költségvetési terv (adatlapon vagy külön mellékelve),
 • a megyei szövetség igazolása az egyesület tagdíjbefizetéséről (adatlapon),
 • a bírósági bejegyzés (végzés) száma és másolata (külön mellékelve),
 • az egyesület adószáma (adatlapon),
 • az egyesület banki számlaszáma (adatlapon),
 • az egyesület polgárőreinek taglétszáma (adatlapon),
 • az egyesület székhelye és levelezési címe (adatlapon),
 • az egyesület vezetőjének neve és elérhetősége (adatlapon).

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot az Országos Polgárőr Szövetség titkárságára kell írásban benyújtani. Postán történő feladás esetén elbíráláskor a postai bélyegző dátuma az irányadó. A határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.


A pályázat elbírálásának határideje:

A bíráló bizottság a beérkezett pályázatokat 2009. május 1-jéig elbírálja. A bizottság döntéséről a gazdasági igazgató a nyertes pályázót írásban értesíti, és ezzel egyidejűleg megküldi a támogatási szerződést.


Az elnyert összeg folyósítása:

Az elnyert támogatás folyósítására legkésőbb (az elszámolási határidő lejárta előtt legalább 60 nappal aláírt) támogatási szerződés visszaérkezését, valamint az OPSZ rendelkezésére bocsájtott támogatás beérkezését követő 30 napon belül kerül sor.


A támogatással történő elszámolás és ellenőrzés:

A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott módon és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint legkésőbb 2009. december 1-jéig a kötelesek elszámolni.

A pályázati adatlapot nyomtatott nagybetűkkel vagy számítógéppel kérjük kitölteni.
Az adatlap hiányos kitöltése esetén a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.

Budapest, 2009. február 20.

Országos Polgárőr Szövetség
Elnöksége