2008. október 21., kedd

Egy iskola egy polgárőr mozgalom

Az Országos Polgárőr Szövetség az alábbi levelet juttatta el hozzánk 483-2 / 2008-as iktató szám alatt:

"Valamennyi megyei elnök úr részére

Tárgy: "Egy iskola egy polgárőr" mozgalommal kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt megyei elnök úr!

Az Országos Polgárőr Szövetség II. féléves munkatervének megfelelően 2008. november 16-án Dabason 10 órától kerül megrendezésre az "Egy iskola egy polgárőr" mozgalom keretében a pedagógusok és a polgárőr vezetők országos fóruma. A fórumra megyénként 5 pedagógus és 5 polgárőr vezető kerül meghívásra, ezért kérem Elnök urat, hogy a fórumon résztvevők névsorát 2008. október 25-ig az OPSZ címére megküldeni szíveskedjen, hogy részükre a meghívókat el tudjuk juttatni.

Kérem továbbá, hogy részemre 2008. október 31-ig az alábbi szempontok szerint tájékoztatni szíveskedjen a megyéjében zajló "Egy iskola - egy polgárőr" mozgalomról:
 • a megyében hány oktatási intézmény vesz részt a mozgalomban
 • a mozgalomban részt vevő pedagógusok száma
 • a megyei szövetség által szervezett helyi fórumok, akciók, száma, típusa
 • volt-e gyermektáboroztatás a megye szervezésében
 • volt-e vetélkedő, verseny szervezése a megyei szövetség, vagy a rendőrség szervezésében
 • alakultak-e ifjú polgárőr csoportok
 • a mozgalomban részt vevő iskolák tudták-e hasznosítani az OPSZ által kiadott oktatási anyagot, és erre van-e még igény
 • volt-e nyitás a középiskolák, esetleg a felsőfokú intézmények irányába
 • az alapkoncepciótól eltérően milyen módon jelent meg a polgárőrség az iskolákban
 • a megyei szövetség programja az általános bűnmegelőzés - és ezen belül - a gyermek- és fiatalkorú bűnözés-áldozattá válás megelőzésében
 • milyen drogmegelőzési- felvilágosító programja van a megyének
 • milyen programokat, akciókat szervezetek a gyermekbalesetek megelőzése, a közlekedési szabályok betartása érdekében
 • milyen eredményeket és milyen akciókon keresztül a polgárőrség népszerűsítése területén
 • észrevétel, javaslat, hogyan lehet még hatékonyabbá tenni a mozgalmat

Kérem, hogy a fórum sikeres és eredményes lebonyolítása érdekében a kért tájékoztatókat a csora.gyorgy@freemail.hu címre, vagy levélben az OPSZ címére időben megküldeni szíveskedjen.

Budapest, 2008. október 13.

Üdvözlettel: Csóra György alelnök