2016. augusztus 26., péntek

Polgárőrség feladatai a tanévkezdés biztonságáért

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a szokásoknak megfelelően 2016. évben is elindítja a „Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért” programot, amely az tanévkezdéstől, október 16-ig tart.

A tanévkezdés biztonsága érdekében meghirdetett akció során a polgárőröknek önállóan, illetve a rendőrség állományával szoros együttműködésben, bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában kell részt venniük. 

A „Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért” akció kiemelt céljai: 
  • Az óvodák és iskolák környékén a gyermekbalesetek megelőzése, kiemelt figyelemmel a gyalogosátkelő helyeken való áthaladásra. 
  • A gyermekek sérelmére irányuló jogsértő cselekmények megakadályozása, segítség nyújtása a gyermekekre veszélyt jelentő személyek távoltartásához, jelzés adása a jogsértő magatartásokról az illetékes hatóságoknak és az oktatási intézmények vezetőinek. 
A programban részt vevő polgárőr egyesületek feladatai: 
  • A programban részt vevő polgárőrök felkészítése.
  • A feladatok és intézkedések összehangolása a rendőrökkel, pedagógusokkal.
  • Az akcióban részt vevő polgárőrök feladataik végrehajtása során legyenek példamutatóan körültekintőek és fegyelmezettek, lehetőség szerint a feladatok végrehajtásába vonják be a felső tagozatos diákokat és a szülőket.
  • Keressenek fel olyan iskolákat is amelyekkel eddig nem volt kapcsolatuk és ajánlják fel az iskola bevonását az „Egy iskola – egy polgárőr! programba.
  • Használják fel az évek során megszerzett tapasztalatokat a program eredményes végrehajtása érdekében.
A programban részt vállaló polgárőrök a feladatok teljesítésénél tartsák be a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvény előírásait, különös tekintettel a jelzőőri tevékenységre és a jelzőőr felszerelésére.

2016. augusztus 17., szerda

Minta gazdálkodási szabályzat egyesületek számára

Egyesületek elnökeinek figyelmébe ajánlva!

A Országos Polgárőr Szövetség részéről kidolgozásra került a polgárőr egyesületek részére egy gazdálkodási szabályzat tervezet, melyet ide kattintva tudnak letölteni.

Ez a szabályzat tervezet egy ajánlás az egyesületek felé. Tekintettel arra, hogy az egyesületek gazdálkodása nem egységes, többféle változat készült az egyes fejezetekre, így az egyesületek kiválaszthatják a saját gazdálkodásuknak megfelelő verziót.

2016. augusztus 15., hétfő

Polgárőrnap Tuzséron

Családi napot rendezett a tuzséri Polgárőrség Egyesület vezetősége a helyi önkormányzattal közösen a tuzséri Tisza parton. 

Turóczi Tibor a polgárőrség vezetője köszöntötte a megjelent vendégeket. Köszöntőjében elmondta, hogy ezt a napot a polgárőrség munkájában részt vevő polgárőröknek és családtagjaiknak szervezték az összetartozás, a baráti kapcsolatok erősítése céljából. 

Az ünnepség első részében beszámolót hallgathattak meg a részt vevők az elvégzett munkáról. Melyben kitért a polgárőrség vezetője arra, hogy a 2016 évben is már a polgárőrök 1700 óra társadalmi munkát végeztek. Megköszönte a polgárőröknek és családtagjaiknak is az áldozatos munkájukat, hogy szabadidejükben, társadalmi munkában segítik a községünkben a közbiztonságot. Részt vesznek a különböző rendezvények biztosításában, valamint segítik az idős lakosok és a gyermekek közlekedésbiztonságát. 

Ferkovics Tibor Tuzsér Nagyközség Polgármestere köszöntötte a megjelent polgárőröket és családtagjaikat. Beszédében megköszönte munkájukat, kiemelte, hogy munkája során külön figyelemmel kíséri az egyesület működését. Mindig fontos volt számára a civil szervezetek támogatása, működésük segítése. 

A beszédek elhangzása után sor került a jutalmak átadására. Melynek keretében az egyesület vezetője Turóczi Tibor 3 fő polgárőrt jutalmazott a 2016 évben teljesített szolgálati munkájuk elismeréséért. A közrend és a közbiztonság érdekében kifejtett tevékenységükért Ferkovics Tibor polgármester jutalomban részesített 3fő polgárőrt. 

Az ünnepi beszédek és a jutalmak átadása után babgulyás és üdítő várta a jelenlévőket. A nap további részében zene, tánc biztosította a jó hangulatot.

2016. augusztus 2., kedd

A legjobb önkormányzati gyakorlatok pályázati kiírása

A Példát átadó gyakorlatok pályázatát – a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja együttműködésével hirdette meg 2008-tól folyamatosan. 2016-ban a megvalósításában részt vesz a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Országos Polgárőr Szövetség.

A program célja

A program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival, később esetleg a nemzetközi szakmai közélettel is.

Az új és innovatív helyi megoldások feltérképezése, illetőleg az ilyen megoldásokat nyújtó önkormányzatok tudásának és tapasztalatának terjesztése a hasonló problémával küszködő önkormányzatok körében jobb közszolgáltatásokat, s a településvezetésben magasabb színvonalú teljesítményt eredményezhet. A program által kezdeményezett tudásátadási folyamat azonban nemcsak azokat az önkormányzatokat segíti, amelyek új megoldásokhoz jutnak, hanem azokat is, amelyek a gyakorlatokat kialakították. Hiszen a tudásátadás nemcsak írott formában, hanem nyílt napokkal és a kollégákkal való konzultáció során valósul meg. E konzultációkon kitűnő új ötleteket kaphat az átadó önkormányzat is a kialakított gyakorlatok továbbfejlesztésére.

Legjobb gyakorlatok – a címmel járó díj mellett – olyan hivatalos elismerésben is részesülnek az önkormányzatok, amely az önkormányzati dolgozók és helyi lakosok büszkesége lesz. 

A program hozadéka lehet az is, hogy a helyi közösségek fejlődésének segítése érdekében felhívja a központi kormányzat figyelmét az erős és felelősségteljes önkormányzatok, továbbá a jobb önkormányzati feladatellátás és az innovációk támogatásának szükségességére.

A program kezdeményezői és felelősei

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját Magyarországon a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége felügyelete mellett az Irányító Bizottság fejleszti ki és vezeti.

Az idei év témái: 
  • Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat 
  • „Családért és közösségért” Roma nők társadalmi szerepvállalásának jó példái 
  • Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése

A pályázathoz szükséges dokumentumok az alábbi linkekről letölthetőek:

2016. július 19., kedd

Megyei Polgárőr Napot tartottak Ajakon

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség 13. alkalommal szervezett Megyei Polgárőr Napot, melyet idén 2016. július 9-én Ajakon tartottak. Az egész napos rendezvény ünnepélyes megnyitóján Kerekes Miklós, Ajak polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és méltatta a polgárőrség közösség érdekében végzett munkáját. Farkas József dandártábornok, megyei főkapitány beszédében megköszönte a megye polgárőreinek egész éves önzetlen munkáját és kiemelte a polgárőrséggel való együttműködés fontosságát. Főkapitány úr az ünnepi alkalomból a közrend, közbiztonság, valamint a bűnmegelőzés terén végzett áldozatos tevékenységéért nyolc polgárőrt részesített elismerésben, valamint a Megyei Polgárőr Szövetségnek munkájuk segítése érdekében egy személygépkocsit adományozott. A járművet Somogyi János elnök úr az Őri Polgárőr Egyesületének adta át.

A rendezvényen az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a Polgárőr mozgalomban végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréséül polgárőr érdemkereszt arany fokozata kitüntetést adományozott:

Tóth Attila r. alezredesnek, a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztály vezetőjének,

Balla Ferenc r. századosnak, a Kisvárdai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály- Körzeti Megbízotti Alosztály vezetőjének.

Az elismeréseket Csóra György elnökhelyettes adta át.

Az egész napos rendezvénysorozatot főzőversenyek, kézműves kiállítások, valamint rendőrségi bemutatók színesítették.


Szöveg: police.hu
Képek: Kiss László

2016. július 5., kedd

Az Országos Polgárőr Nap képekben

Megyénk polgárőrei is képviseltették magukat az országos jelentőségű rendezvényen Sopronban, melyre a belügyminiszter is ellátogatott.